Spotkanie europejskich związkowców bankowych

W dniach 18-22 maja 2004 r. w Ośrodku Wypoczynkowym NBP „Guzianka” w Rucianem-Nidzie gościło 67 związkowców z 41 organizacji zrzeszonych w Stałym Komitecie Związków Zawodowych Europejskich Banków Centralnych. Goście reprezentowali banki centralne 23 krajów oraz...
Translate »