Czas pracy handlu w wigilię coraz dłuższy

Sieci handlowe wydłużają godziny pracy w Wigilię Bożego Narodzenia – alarmuje Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. W tym roku część sieci zamierza handlować nawet do godziny 16. i 17., co dla zatrudnionych w nich pracowników oznacza wyjście z pracy po...

Apel do europarlamentarzystów

Szanowni Europarlamentarzyści! Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność stanowczo sprzeciwia się propozycjom zmian Dyrektywy 2003/88/WE, które mogą spowodować dalszą liberalizację prawa pracy w całej Europie. W szczególności, z uwagi na...

Apel do europarlamentarzystów

Szanowni Europarlamentarzyści! Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność stanowczo sprzeciwia się propozycjom zmian Dyrektywy 2003/88/WE, które mogą spowodować dalszą liberalizację prawa pracy w całej Europie. W szczególności, z uwagi na...
Translate »