Dialog wiedeński

W ramach grupy roboczej „Wiener Dialog” 13-15 października br. w Wiedniu odbyło się regularne spotkanie związkowców sektora handlu z Austrii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Chorwacji i Polski. Spotkanie to poświęcone zostało zagadnieniom pracy „niepewnej”, w...
Translate »