20 września 2015 roku zakończyło się badanie stresu w branży ubezpieczeń będące kontynuacją badań stresogenności wśród pracowników branż bankowych i ubezpieczeniowych. Badanie w formie ankiety on-line zostało wykonane w kilku firmach ubezpieczeniowych, w tym w PZU SA. Ankieta była dostępna on-line na stronie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników PZU SA.

Translate »