UNI Global Union, światowa federacja związków zawodowych z sektora usług deklaruje podjęcie działań na rzecz wyeliminowania zjawiska podwójnych standardów traktowania pracowników w różnych krajach Unii Europejskiej przez międzynarodowe koncerny. Na Zjeździe przyjęto strategię działań UNI na lata 2018-2022.
W dniach 17-20 czerwca w Liverpoolu odbył się piąty światowy zjazd UNI Global Union. Zgromadził 2500 przedstawicieli z 550 związków zawodowych ze 150 krajów świata. W obradach wzięli udział delegaci z Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń oraz z Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”. W strategii federacji na najbliższe cztery lata delegaci wśród priorytetów wskazali m.in. obronę zagrożonych praw pracowniczych i związkowych, zwiększenie liczebności związków zawodowych oraz tworzenie światowych porozumień związkowców z różnych branż w celu wzmacniania pozycji negocjacyjnych wobec międzynarodowych korporacji.
W wystąpieniu w trakcie obrad Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność’ zwrócił uwagę na nierówne traktowania pracowników w poszczególnych krajach przez międzynarodowe koncerny. – To coraz bardziej powszechne zjawisko w naszym kraju. Koncerny takie jak np. Auchan czy Societe Generale, który jest właścicielem Eurobanku, nie tylko oferują pracownikom w naszym kraju nieporównywalnie gorsze warunki pracy niż w państwach zachodniej Europy, ale też prowadzą jawnie antyzwiązkową politykę – mówił Bujara. Podczas zjazdu przedstawił również, zakończone powodzeniem działania na rzecz ograniczenia handlu w niedzielę w Polsce. Zaś, Grzegorz Cisoń przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Amazon Polska mówił o sytuacji ponadnormatywnego obciążenia pracą pracowników Amazon w Polsce. Wymagania te posunięte są do skrajności i mogą prowadzić do zagrożenia Ich życia i zdrowia oraz zwrócił uwagę na podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy warunków pracy.
Ponadto w trakcie zjazdu omówiono dotychczasowe działania czynione w celu uzwiązkowienia pracowników, m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej dzięki Centrum Organizowania Związków Zawodowych UNI. Dokonano także wyboru nowych władz. Dotychczasowy sekretarz generalny UNI Global Philip Jennings odszedł na emeryturę, a delegaci wybrali nową sekretarz generalną Christy Hoffman oraz jej zastępcę Alke Boesiger. Wybrano również Komitet Sterujący UNI Global na lata 2018-2022. W jej skład wybrano Wiesławę Mazarską z Krajowego Sekretariatu Łączności.

IMG_1951

Pin It on Pinterest

Share This