Alfred Bujara został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność na kolejną kadencje, podczas kongresu KSBHiU, który odbył się 25-26 czerwca w Tarnowskich Górach.

Bujara, dla którego będzie to już czwarta kadencja na stanowisku szefa KSBHiU, zyskał poparcie wszystkich spośród 26 delegatów. – Ten wynik to na pewno powód do satysfakcji, ale też zobowiązanie do jeszcze cięższej pracy na rzecz członków związku powiedział – mówi przewodniczący.

Wśród priorytetów na najbliższe lata przewodniczący wymienia przede wszystkim zwiększenie uzwiązkowienia. – W ostatniej kadencji udało się nam osiągnąć ogromny sukces w postaci wolnych niedziel w handlu. Pracownicy na własne oczy zobaczyli, że Solidarność jest skuteczna. Teraz czas na kolejne cele, jak np. stworzenie układów zbiorowych pracy w poszczególnych sieciach handlowych i bankach oraz rozpoczęcie prac nad układami ponadzakładowymi. Jednak, aby te cele były możliwe do realizacji, nasze struktury muszą być o wiele silniejsze – mówi Alfred Bujara.

Kolejnym zadaniem KSBHiU w nadchodzącej kadencji będą działania na rzecz ujednolicenia standardów pracy w międzynarodowych koncernach, które funkcjonują w Polsce i krajach zachodnich Unii Europejskiej. Jak wskazuje przewodniczący, jest to coraz poważniejszy problem zarówno we wszystkich branżach zrzeszonych w sekretariacie. – Nie chodzi tylko o wynagrodzenia, choć oczywiście powinniśmy dążyć do tego, aby jak najszybciej dogonić pod tym względem Zachód – mówi przewodniczący. – Jednak międzynarodowe korporacje stosują podwójne standardy w zasadzie w każdym aspekcie od warunków pracy począwszy, a na traktowaniu związków zawodowych skończywszy. Dotyczy to zarówno sieci handlowych, centrów logistycznych jak np. Amazon, oraz przede wszystkim banków, w których warunki pracy się znacznie pogorszyły – podkreśla przewodniczący.

Obradujący w Tarnowskich Górach kongres KSBHiU wybrał również członków Rady Sekretariatu na kadencję 2018-2022. W jej skład weszli: Piotr Adamczak, Grzegorz Cisoń, Marek Jednorowicz, Mieczysław Oko, Dariusz Paczuski, Joanna Ratajczak, Paweł Skowron, Marcin Stroński i Joanna Włodarzewska-Gisz.

Translate »