Dokumenty WZDR

Dokumenty Zarządu Regionu

       

Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza VIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ  "Solidarność"
Legnica, 27.06.2014 roku

 

2014 rok

 
   

Sesja Zwyczajna VII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ  "Solidarność"
Lubin, 31.08.2012 roku

2013 rok

2012 rok

   

Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza VII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ  "Solidarność"
Legnica, 18.06.2010 roku

2011 rok

2010 rok

2009 rok

   

I Sesja Zwyczajna VI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ  "Solidarność"
Legnica, 27.06.2008 roku

2008 rok

2007 rok

   

Sesja sprawozdawczo-wyborcza VI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ  "Solidarność"
Legnica, 28.06.2006 roku

2006 rok

2005 rok

2004 rok

 

   

II Sesja Zwyczajna V Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"
Legnica, 29.06.2004 roku
 

 

 

 

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl