Apel

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 20 października 2014 r.

ws. wyborów samorządowych

 

    Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do mieszkańców Regionu o udział w wyborach samorządowych. Uczestnictwo w wyborach ma duże znaczenie dla coraz większej rzeszy obywateli ze względu na dużą rolę samorządu w życiu społeczno-gospodarczym lokalnego środowiska.

    Nie uczestnicząc w wyborach pozbawiamy się szansy na kształtowanie polityki społeczno-gospodarczej w najbliższym otoczeniu.

    Zarząd Regionu apeluje o oddawanie głosów na członków NSZZ „Solidarność” realizujących programy społeczne Związku.

 

 

Uchwała

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

nr 29/14/914

z dnia 7 lipca 2014 roku

ws. powołania Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, w oparciu o uchwalę ZR nr 11/02/497 z 18 lutego 2002 r. ws. Regulaminu Regionalnego Funduszu Strajkowego, powołuje do Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego: Włodzimierza Brodę, Jacka Dziubę, Mieczysława Krzywego, Jacka Krawczuna i Jarosława Ratkę.

Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu RFS, w skład Rady wchodzą: przewodniczący ZR i skarbnik ZR.

Traci moc uchwała ZR nr 31/06/672 z 21 sierpnia 2006 r.

 

 

 

Uchwała

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

nr  28/14/913

z dnia 7 lipca 2014 roku

ws. składu personalnego Prezydium ZR

            Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, na wniosek przewodniczącego Zarządu Regionu, w głosowaniu tajnym, wybrał w skład Prezydium Zarządu Regionu:

·      Piotra Wegnera na zastępcę przewodniczącego i skarbnika ZR,

·      Ewę Kosiorowską na sekretarza ZR,

Ze struktury organizacyjnej Zarządu Regionu wynika obowiązek wykonywania tych funkcji w charakterze pracownika.

Ponadto, na wniosek przewodniczącego, Zarząd Regionu wybrał w skład Prezydium:

·      Krystynę Marcinowską na członka Prezydium ZR.

 

 

 

 

Uchwała nr 11/14/896

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 17 marca 2014 roku

ws. terminu VIII WZD Regionu

            Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” postanawia 27 czerwca 2014 r. zwołać sprawozdawczo-wyborcze VIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ :Solidarność".