AKTUALNOŚCI

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

 

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY

 

 

Powstanie Klubu Społecznego inspektora Pracy przy Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" zainicjował Jan Kosowski, niegdyś pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie i Regionalny Koordynator ds. bhp, obecnie emeryt.
Od 17 października 2011 roku Regionalnym Koordynatorem ds. bhp jest Wojciech Zawadzki  pracownik Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Od roku 2004 pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy,  jest to już jego trzecia kadencja. Od 2010 r. prowadzi szkolenia dla społecznych inspektorów pracy.

Wojciech Zawadzki

Regionalny Koordynator do spraw BHP
e-mail: wojciech.zawadzki'malpa'vwmp.pl
tel. 608 290 651
 

Jan Kosowski w 1996 r. został Regionalnym Koordynatorem ds. bhp Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.
Jan Kosowski był inicjatorem ustanowienia w Regionie konkursu o tytuł najaktywniejszej Komisji Zakładowej w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy oraz najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy.

 Był inicjatorem i współorganizatorem uroczystych obchodów Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Wyróżniony w konkursie na najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w 2001 r. i 2005 r. na Dolnym Śląsku, w 1998 r. w konkursie organizowanym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” o tytuł najaktywniejszego Regionalnego koordynatora ds. ochrony środowiska pracy oraz w 2005 r. Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy przyznawaną przez Głównego Inspektora Prac.
W 2006 roku został uhonorowany niezwykle prestiżową nagrodą im. Haliny Krahelskiej.
W 2011 roku Jan Kosowski przeszedł na emeryturę, ale ciągle współpracuje z Regionalnym Koordynatorem ds. bhp.

 
 


 

REGULAMIN KLUBU

 

REGULAMIN WYBORÓW ZSIP

 
USTAWA O SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY
 


Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl