GAZETA 2014

GRUDZIEŃ

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

LIPIEC

CZERWIEC

MAJ

KWIECIEŃ

MARZEC

LUTY

STYCZEŃ

 
 

 

 

Solidarność Zagłębia Miedziowego - HISTORIA

 

“Solidarność Zagłębia Miedziowego” wydawana jest od 1 października 1980 roku. Wydawcą pierwszych numerów Pisma był Międzyzakałdowy Komitet Założycielski NSZZ “Solidarność” w Legnicy. Autorem winiety (która przetrwała do dzisiaj) jest Marek Kozłowski, który był wówczas współredaktorem gazety razem z: Henrykiem Nazarczukiem, Hanną Krzewską, Janiną Stasiak. Fotoreporterem tamtych dni był Franciszek Grzywacz. Po wprowadzeniu stanu wojennego legniccy działacze nie zapomnieli o gazecie i już po 6 tygodniach wydali kolejny numer Gazety. W okresie 7 lat “podziemia” wydano ponad 150 numerów. Po ujawnieniu się struktur “Solidarności” w czerwcu 1989 roku ukazał się kolejny numer “Solidarności Zagłębia Miedziowego”. Następny numer ukazał się dopiero w lutym 1990 roku. W tym czasie wydawano gazetę głównie dzięki zapałowi Jerzego Fraszczyka, który redagował ją do marca 1992 roku. Po nim obowiązki redaktora naczelnego przejął Jan Moczydłowski, a w 1993 roku Zygmunt Mułek. Od 1994 roku do dzisiaj odpowiedzialnym za wydawanie gazety jest Wojciech Obremski, z roczną przerwą w 1998 roku , w którym to za Gazetę odpowiadał Grzegorz Smyk. Obecnie Pismo redaguje zespół w składzie: Wojciech Obremski, Jerzy Morawski i Zbigniew Kuźniar. Stale współpracują: Agnieszka Rurak-Żeleźny i Dorota Czudowska

 

 

ARCHIWUM

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
 
 


Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl