STRONA GŁÓWNA    SZKOLENIA    GAZETA    PORADY PRAWNE    DOKUMENTY    GALERIA    KLUB SIP    LINKI   KONTAKT

 

 

 

 

 

Władze

 

Oddział Legnica

 

Oddział Lubin

 

Oddział Głogów

 

Oddział Złotoryja

 

Oddział Jawor

 

Sekcje

HISTORIA

29 września 1990 roku delegaci na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy podjęli decyzję o odłączeniu Oddziału od Regionu Dolny Śląsk i powołaniu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", obejmującego swoim zasięgiem obszar ówczesnego województwa legnickiego.

Przewodniczącym pierwszego Zarządu Regionu został Wojciech Lica. W późniejszym okresie funkcję tę pełnili Jacek Swakoń (1992 - 1998) oraz Tadeusz Tumilewicz (1998 - 2002). Od roku 2002 Zarządowi Regionu Zagłębie Miedziowe przewodniczy Bogdan Orłowski.

Obecnie Region Zagłębie Miedziowe obejmuje swoim zasięgiem powiaty: głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski, jaworski, legnicki (ziemski i grodzki), a tworzące go organizacje NSZZ "Solidarność" działają w ponad 300 zakładach pracy. 

 

 

 
 


Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl