STRONA GŁÓWNA     O REGIONIE    SZKOLENIA     GAZETA   DOKUMENTY    GALERIA    KLUB SIP    LINKI    KONTAKT

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    PORADY PRAWNE


Każdy członek Związku  może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej z zakresu prawa pracy u prawników w Zarządzie Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", Legnica ul.Fryderyka Skarbka 9 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu - tel. (076) 72-10-878 , 72-10-898

Dyżury radców prawnych:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00


Uprawnienia do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z wykonaniem doraźnej czynności.

 

Ochrona działaczy związkowych zatrudnionych na czas określony

 

Monitoring pracowników

 

Warunki świadczenia pracy na urlopie wychowawczym

 

Odwołanie od kary a zwolnienie z pracy

 

Uwzględnianie premii motywacyjnej przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego

 

Dni wolne za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w sobotę i niedzielę

 

Szkolenia w dni wolne od pracy

 

Pozyskiwanie przez związek zawodowy i radę pracowników informacji o sytuacji ekonomicznej pracodawcy 

 

Równe traktowanie w zatrudnieniu

 

Czas pracy w 2008 roku

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie art. 55 Kodeksu pracy

 
   Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 

Premia uznaniowa czy regulaminowa?

 
  Odmowa przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę
 

Podróż służbowa a czas pracy

 

Rady Pracowników

 

Renta wyrównawcza

 

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dofinansowanie wypoczynku pracowniczego.

 

Zmiany dotyczące zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych. Luty 2005.

 

Wypadki przy pracy w świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego

 
Wypowiedzenie zmieniające warunków umowy o pracę. Styczeń 2005.
 
Zmiany w Kodeksie pracy wchodzące w życie z dniem 1 maja 2004 i 1 czerwca 2004.
 
Urlopy wypoczynkowe po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 14 listopada2003 roku.
 
Przepisy wykonawcze do KP o urlopach wypoczynkowych
 
Kodeks pracy po zmianach

 

 Wojewódzki konsultant ds. rad pracowników
 
Kodeks Pracy
 
Ustawa o związkach zawodowych
 
Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego
 
Pytania i odpowiedzi
 


Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl