Wojewódzki konsultant ds. rad pracowników

 

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, realizuje projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej”. W ramach tego projektu od 30.10.09 r. do 30.04.10 r. zostaną uruchomione konsultacje prawno-proceduralne świadczone na rzecz rad pracowników przez wojewódzkich konsultantów.

Konsultantem w województwie dolnośląskim jest Edyta Smolarczyk.

Konsultacje będą odbywać się w środy, czwartki, piątki w godzinach od 15.00 do 18.00:

  1. w formie telefonicznej

pod numerem telefonu 606-731-452,

oraz

  1. w formie elektronicznej

e- mail editsmo@interia.pl