STRONA GŁÓWNA   O REGIONIE    GAZETA    SZKOLENIA    PORADY PRAWNE    DOKUMENTY    GALERIA    KLUB SIP    LINKI    KONTAKT

 

 

 

 

Harmonogram

spotkań Klubu SIP

w 2014 r.

 • 19 lutego

 • 16 kwietnia        

 • 18 czerwca

 • 17 września

 • 19 listopada

 • 15 grudnia

Miejsce spotkań:

Legnica

ul. Skarbka 9

Początek godz. 9:00.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aktualności Klubu SIP

Najbliższe spotkanie Klubu

19 listopada 2014 r. w Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach

 

 • 17 września 2014 r. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie członków Klubu SIP podczas, którego przekazano informację o szkoleniu dla sipowców w Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, podzielono się informacjami o wypadkach przy pracy w różnych przedsiębiorstwach, rozmawiano na temat planu spotkań i szkoleń w 2015 r.. Spotkanie poprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny Koordynator ds. BHP, a uczestniczyli w nim społeczni inspektorzy pracy z:  Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych "Rudna" i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA,  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach i Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach.

 • Czerwcowe spotkanie Klubu SIP poświęcono przepisom Kodeksu pracy, w szczególności dotyczącym czasu pracy,  które omówił Jerzy Morawski. Uczestnicy zadali też wiele pytań. W spotkaniu 18 czerwca 2014 r. wzięli udział społeczni inspektorzy z: Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Inovy Sp. z o. o. Sp. k. w Lubinie, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach KGHM Polska Miedź SA O/ZG "Lubin".. Spotkanie poprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny Koordynator ds. bhp.

 • 16 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie Klubu SIP, podczas którego miała miejsce dyskusja na temat proponowanych przez pracodawców zmian w ustawie o SIP prowadzących do  wyrugowania SIP z zakładów pracy. Wojciech Zawadzki - regionalny koordynator ds. bhp i Wiesław Michalski społeczny inspektor pracy w Zakładach Górniczych Rudna zobowiązali się napisać list otwarty z argumentami przemawiającymi za utrzymaniem służb SIP. W spotkaniu uczestniczyli społeczni inspektorzy z: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Haertera TW Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary w Legnicy, Urzędu Skarbowego w LubinieVolkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, ZG "Lubin", ZG "Rudna" i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach. Spotkanie poprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny Koordynator ds. bhp.

   

 • W dniach 9 - 11 kwietnia 2014 r. w Poznaniu miały miejsce Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2014. Wśród 24 200 zwiedzających byli Wojciech Zawadzki SIP z Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Wiesław Michalski SIP z Zakładów Górniczych Rudna oraz Andrzej Kulik SIP z Zakładów Górniczych Lubin.

   

 • Wzorem lat ubiegłych w dniach 3 - 4 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbyło się seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz regionalnych i branżowych koordynatorów ds. bhp NSZZ ,,Solidarność”. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali Andrzej Kulik i Wojciech Zawadzki. Tematem seminarium była prawna ochrona pracy, ergonomia w środowisku pracy, choroby wywołane sposobem wykonywania pracy (zespoły bólowe kończyn, pleców), psychologiczne aspekty ustalania przez zespół powypadkowy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

   

 • 19 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP z P. Kazimierzem Rawskim, biegłym sądowym ws. bhp, który poinformował o specyfice pracy biegłego sądowego, przybliżył sprawy bhp związane z pracami budowlanymi, szczególnie na rusztowaniach oraz związane z nimi wypadki przy pracy. Spotkanie poprowadził Jan Kosowski były  Regionalny Koordynator ds. BHP, a uczestniczyli w nim społeczni inspektorzy pracy z:  Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Haertera TW Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładów Górniczych "Rudna" i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy i Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach.

 • 17 grudnia 2013 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. Laureatami konkursu na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” zostali Dariusz Filarowski ZSIP w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach oraz Wiesław Michalski ZSIP w Zakładach Górniczych Rudna Oddziale KGHM Polska Miedź SA. Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady pracy właściwego stanu bhp oraz ochronę praw pracowniczych.

 •  

 • 20 listopada 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu SIP, podczas którego omówiono tematykę oceny ryzyka zawodowego oraz Wojciech Zawadzki  Regionalnego Koordynatora ds. BHP przedstawił wnioski płynące z jego wizyty  na targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy A+A w Dusseldorfie. W obradach Klubu uczestniczyli społeczni inspektorzy pracy z:  Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładów Górniczych "Rudna" i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy i Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach.

 • Wrześniowe spotkanie Klubu SIP poświęcono dalszej analizie przyczyn wypadków przy pracy - majowy wykład kontynuował P. Jan Buczkowski - kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy. Wojciech Zawadzki - Regionalny Koordynator ds bhp omówił sprawy bieżące, podczas dyskusji uczestnicy podzielili się problemami SIP związanymi z codzienną pracą w firmach. W posiedzeniu Klubu 18 września br. wzięli udział przedstawiciele SIP z: DODR-u w Chojnowie i Wrocławiu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, PeBeKi SA w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie,  Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładów Górniczych "Rudna" i Zakładów Wzbogacania Rud w Polkowicach - oddziałów KGHM Polska Miedź SA.

 • 22 maja 2013 r. odbyło  się kolejne spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp,  poprosił P. Jana Buczkowskiego - kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy o omówienie zagadnień związanych z analizą przyczyn wypadków przy pracy.  W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu z: Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, PeBeKi SA w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, DODR-u w Chojnowie, Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładów Wzbogacania Rud w Polkowicach i Zakładu Hydrotechnicznego w Lubinie - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Inovy Sp. z o.o. w Lubinie,  Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, ZGM w Legnicy i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

 • 26 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się sesja Rady Ochrony Pracy. W czasie obrad zostały wygłoszone dwa wykłady:

  • Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola skuteczności stosowania środków zapobiegających tym wypadkom.

  • Społeczne koszty wypadków przy pracy.

  Region Zagłębie Miedziowe reprezentował koordynator ds. BHP Wojciech Zawadzki.

 • W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, przypadającym co roku 28 kwietnia, Wojciech Zawadzki, Regionalny koordynator ds. bhp, zwrócił się do komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" z prośbą o zainteresowanie się sytuacją członków Organizacji, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej i z tego powodu nie świadczą pracy.

 • W dniach 11 - 12 kwietnia sipowcy zrzeszeni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniu Komunikacja w sytuacjach kryzysowych w zakładzie pracy, podczas którego zajęto się: reakcjami na sytuacje kryzysowe, współpracą ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zakładzie pracy, znaczeniem komunikatów w sytuacjach kryzysowych i sposobami wspierania osób poszkodowanych w kryzysie. Zajęcia odbyły się w Karpaczu. Uczestniczyli w nich społeczni inspektorzy pracy z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładów Górniczych "Rudna" i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie i Inovy CIT Sp. z o. o. w Polkowicach . Zajęcia przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

 • 20 marca 2013 r. odbyło  się kolejne spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp,  zaprosił ratownika medycznego celem przybliżenia zagadnień pierwszej pomocy, zarówno w teorii jak i w praktyce. Z uwagi na ograniczony czas przeznaczony na spotkanie udało się poznać zagadnienia prawne dotyczące obowiązku udzielania pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia i wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, aby móc efektywnie i bezpiecznie pomóc potrzebującym. Uczestnicy poznali sposób prawidłowego postępowania w stanach zagrożenia życia na przykładzie prezentowanego łańcucha przeżycia. Po otrzymaniu sporej dawki informacji teoretycznej sipowcy mieli okazję poznane zagadnienia wykorzystać w ćwiczeniach praktycznych. Mogli wykonać resuscytację krążeniowo oddechową na fantomie oraz poznać tajniki obsługi AED - automatycznego zewnętrznego defibrylatora, który jest bardzo dużym i efektywnym wsparciem w trakcie udzielania pomocy chorym z zatrzymaniem akcji serca. Na zakończenie ustalono termin kolejnego spotkania na wrzesień tego roku.  W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu z: Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy,  Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, PeBeKi SA w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, DODR-u we Wrocławiu, Zakładów Górniczych "Lubin" i Zakładów Górniczych "Rudna" - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Inovy Sp. z o.o. w Lubinie,  Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, ZGM w Legnicy i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

 • 23 stycznia 2013 r. odbyło  się kolejne spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Wojciech Zawadzki, regionalny koordynator ds. bhp omówił zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej oraz warunki wstępnych, okresowych i stanowiskowych szkoleń bhp. Ewa Kosiorowska, sekretarz Zarządu Regionu przedstawiła aktualności z Regionu i zmiany w prawie wewnątrzzwiązkowym wprowadzone przez listopadowy  Krajowy Zjazd Delegatów oraz omówiła tematykę, termin i warunki uczestniczenia w szkoleniu wyjazdowym Klubu, które odbędzie się w dniach 11 - 12 kwietnia br. w Karpaczu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu z: Legnickiej Biblioteki Publicznej, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy,  Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, PeBeKi SA w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, DODR-u we Wrocławiu i Chojnowie, Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Inovy Sp. z o.o. w Lubinie,  Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy i Urzędu Skarbowego w Lubinie.

   

 • 19 grudnia 2012
  w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursach i programach prewencyjnych. Wojciech Zawadzki Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach  otrzymał wyróżnienie za aktywny społeczny nadzór nad warunkami pracy oraz działania na rzecz poprawy standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • 21 listopada 2012 r. odbyło się zebranie klubu SIP, podczas którego omówiono następujące zagadnienia:

  - dobór środków ochrony indywidualnej, ,

  - warunki pracy pracownika biurowego,

  - wypadek w pracy operatora wozu hakowego,

  Ustalono również, że planowane szkolenie wyjazdowe odbędzie się w drugiej połowie kwietnia. W spotkaniu uczestniczyli społeczni inspektorzy z: Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Chojnowie, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Huty Miedzi "Cedynia" w Orsku i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Legnickiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Spotkanie poprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny Koordynator ds. bhp. Gościem specjalnym był Jan Kosowski.

   

 • 19 września sipowcy zrzeszeni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniu Patologie w środowisku pracy, podczas którego zajęto się zagadnieniami: mobbingu w miejscu pracy, wypalenia zawodowego i dyskryminacji zawodowej. W warsztatach uczestniczyli społeczni inspektorzy pracy z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie,  Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Chojnowie, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie i Sitechu w Polkowicach . Zajęcia przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

 • 23 maja 2012 r. tematy: prawna ochrona pracy, ergonomia w środowisku pracy, choroby wywołane sposobem wykonywania pracy (zespoły bólowe kończyn, pleców), psychologiczne aspekty ustalania przez zespół powypadkowy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp, prelekcję wsparł prezentacjami multimedialnymi. Ponadto do Klubu przyjęto społecznego inspektora pracy z Legnickiej Biblioteki Publicznej oraz omówiono sprawy bieżące. W spotkaniu uczestniczyli społeczni inspektorzy z Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, DODR-u we Wrocławiu i Chojnowie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie>e, Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie i Legnickiej Biblioteki Publicznej.

 • Wzorem lat ubiegłych w dniach 22-23 marca 2012 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbyło się seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz regionalnych i branżowych koordynatorów ds. bhp NSZZ ,,Solidarność”. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali Andrzej Kulik i Wojciech Zawadzki. Tematem seminarium była prawna ochrona pracy, ergonomia w środowisku pracy, choroby wywołane sposobem wykonywania pracy (zespoły bólowe kończyn, pleców), psychologiczne aspekty ustalania przez zespół powypadkowy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 • 21 marca 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu SIP. Na zajęcia zostali zaproszeni przedstawiciele firmy „Messner”, oferujący napoje BHP. Wg producenta zaletą napoi BHP jest to, że potrafią zapewnić odpowiednią dzienną dawkę witamin, elektrolitów i minerałów przy dużym wydatku energetycznym. W spotkaniu uczestniczyli społeczni inspektorzy z Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, DODR-u we Wrocławiu i Chojnowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Inovy Sp. z o.o. w Lubinie,  Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy i Urzędu Skarbowego w Lubinie.

         

 • 18 stycznia 2012 r. odbyło  się kolejne spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Zajęcia poprowadził Jan Buczkowski kierownik Państwowej Inspekcji Pracy - oddział w Legnicy. Inspektor omówił zagadnienia dotyczące zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawił zadania kontrolne i promocję działań bhp przez PIP oraz statystykę wypadków przy pracy w skali kraju i województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyło 20 członków Klubu z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, DODR-u we Wrocławiu i Chojnowie, Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Radwanicach, Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Inovy Sp. z o.o. w Lubinie,  Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy i Urzędu Skarbowego w Lubinie.

 • 15 członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Radwanicach, Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Inova Sp. z o.o. w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie i Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniach 9 - 10 listopada br. uczestniczyło w Szklarskiej Porębie w szkoleniu Aktualizacja wiedzy o SIP, podczas którego przedstawiciele firmy UVEX omówili i zaprezentowali środki ochrony indywidualnej, a Wojciech Zawadzki - Regionalny Koordynator ds. bhp - omówił, w oparciu o dyrektywy, zagadnienia ergonomii na stanowisku pracy biurowej i zagadnienia certyfikacji europejskiej CE .

 • 17 października 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" wybrano nowego  Regionalnego Koordynatora ds. BHP. Został nim Wojciech Zawadzki, zastępując Jana Kosowskiego, który przeszedł na emeryturę. Wojciech Zawadzki - pracownik Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Od roku 2004 pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, jest to już jego trzecia kadencja. Od roku  z J. Kosowskim prowadzi szkolenia w ramach Klubu SIP. 17 października br. został wybrany przez ZR na Regionalnego Koordynatora ds. BHP.

 • W dniach 8 - 9 września 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji

  Pracy we Wrocławiu, odbyło się seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy i

  regionalnych i branżowych koordynatorów ds. bhp NSZZ ,,Solidarność”

  Omówiono postępowania powypadkowe, odpowiedzialność karną i cywilną

  pracodawcy w związku z wypadkami przy pracy, najnowsze zmiany w kodeksie pracy oraz zagrożenia psychospołeczne w procesie pracy. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" reprezentował Wojciech Zawadzki.

 • 18 maja 2011 r. w siedzibie Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" w Legnicy odbyło się spotkanie Klubu SIP. Tematem spotkania były sprawy bieżące oraz sztuka negocjacji, a uczestniczyli w nim przedstawiciele "Solidarności" z: PeBeKi, Volkswagena, Sitechu, Inovy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, ZOZ-u Lubin, Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie i DODR-u we Wrocławiu. Następny Klub zaplanowano na wrzesień.

 • W Kielcach w dniach 16 - 17 maja 2011 r. odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo i higiena pracy” zorganizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Zagadnienia dotyczące „Różnicy między mobbingiem a dyskryminacją” omówiła Milena Procko - Okręgowy Inspektor Pracy z Kielc. Następny wykład „Społeczny nadzór nad warunkami pracy” wygłosiła pełnomocnik Komisji Krajowej ds. bhp Iwona Pawlaczyk. Konferencji przysłuchiwała się redaktor naczelny „Przyjaciela przy pracy” Barbara Grudniewska. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali koordynatorzy ds. bhp Jan Kosowski, Andrzej Kulik i Wojciech Zawadzki.

 • 27 kwietnia 2011 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja z okazji Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Organizatorem konferencji byli: Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność”, Główny Inspektorat Pracy oraz Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Spotkanie poświęcone było Tematem spotkania była bezpieczna praca oraz społeczny nadzór jako warunki poszanowania życia i zdrowia. Wystąpienia w tym temacie miał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda , Kazimierz Kimso przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, prof. dr hab. Jerzy Olszewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i dr Anna Łuczak z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB Warszawa. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowała delegacja Społecznych Inspektorów Pracy z Volkswagen Motor Polska w Polkowicach.

 • W siedzibie Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność w dniu 16 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie Społecznych Inspektorów Pracy i Regionalnych Koordynatorów ds. BHP. Inspektorzy dyskutowali o zagrożeniach spowodowanych hałasem w środowisku pracy, o doborze i użytkowaniu ochronników słuchu. Koordynatorzy ds. BHP omówili temat „Wpływ przedstawicieli pracowników BHP na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – perspektywy europejskie”.

 • 19 stycznia 2011 r. w Legnicy odbyło się spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Gościem zaproszonym na spotkanie był prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy, który omówił zmiany w Kodeksie Pracy. Poruszono również temat szkolenia „Wypadki przy pracy” dla członków Klubu SIP. Następne spotkanie Klubu odbędzie się 23 marca.

 • W dniu 15 grudnia 2010 r.  w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie, odbyła się konferencja regionalnych i branżowych koordynatorów ds. bhp. Region Zagłębie Miedziowe reprezentował Wojciech Zawadzki. Obserwatorem w czasie spotkania była pani Barbara Grudniewska redaktor naczelny miesięcznika „Przyjaciel przy pracy”. Konferencja była poświęcona  społecznemu nadzorowi nad warunkami pracy w Polsce, w tym omówieniu zmian proponowanych przez Senatora Jana Rulewskiego w ustawie o Społecznej Inspekcji Pracy. Przyjęto wstępne ustalenia odnośnie organizacji konferencji SIP w Katowicach oraz cyklu spotkań tematycznych dotyczących obrony statusu Społecznej Inspekcji Pracy. Ustalono, że obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych odbędą się w kwietniu we Wrocławiu.

 • 4 lutego br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" w ośrodku Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w 60 rocznicę uchwalenia Ustawy o społecznej inspekcji pracy. Przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców oraz inspekcji pracy ocenili aktualną kondycję społecznej inspekcji pracy w zakładach pracy oraz zastanawiali się nad szansą na dostosowanie ustawy do współczesnych wymagań. Zastępca Głównego Inspektora Pracy Marian Liwo odznaczył 6 społecznych inspektorów odznaczeniem Za Zasługi dla Ochrony Pracy. Wśród nich członków NSZZ "Solidarność" z Regionu Zagłębie Miedziowe: Marka Michonia z Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Marka Przybyłę ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy i Zdzisława Rudnickiego z Inova Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o. o. w Lubinie Na zdjęciu po lewej Marek Michoń odbiera odznaczenie z rąk insp. Liwy, na następnym od prawej stoją: Zdzisław Rudnicki, Marek Przybyła i Marek Michoń. W uroczystości uczestniczyło 13 przedstawicieli Klubu Społecznego Inspektora Pracy działającego w Regionie Zagłębie Miedziowe. Następne spotkanie Klubu - 21 kwietnia w Legnicy.

 • 18 listopada 2009 r. miejsce kolejne zebranie Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Tym razem sipowcy spotkali się z Robertem Mrozem - ratownikiem medycznym i jednocześnie przewodniczącym KZ NSZZ "S" w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, który przeprowadził szkolenie na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Następne spotkanie odbędzie się 4 lutego 2010 r. we Wrocławiu w Ośrodku Szkoleń Państwowej Inspekcji Pracy podczas seminarium organizowanego z okazji 60-tej rocznicy powstania społecznej inspekcji pracy.

 • W Karpaczu w dniach 22 - 23 października 2009 r. odbyło się jubileuszowe  posiedzenie Dolnośląskiej Komisji Ochrony Pracy z okazji dziesięciolecia pracy komisji. W dyskusji oceniono efekty działalności i ustalono plan pracy na następny rok. W skład komisji wchodzą m.in. przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawców, struktur bhp, związków zawodowych, społecznej inspekcji pracy, medycyny pracy. Jednym z członków, uczestniczącym w pracach komisji z chwilą  jej powołania, jest Jan  Kosowski Regionalny Koordynator ds. BHP w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność'' i zakładowy społeczny inspektor pracy w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, który za zaangażowanie i wkład w pracę Dolnośląskiej Komisji Ochrony Pracy, z rąk Okręgowego Inspektora Pracy we  Wrocławiu, otrzymał podziękowanie i medal upamiętniający 90-lecie Państwowej Inspekcji Pracy.

 • 23 września 2009 r. członkowie Klubu Społecznego Inspektora Pracy spotkali się w Legnicy z mecenas Moniką Majką, która omówiła ustawę antykryzysową i odpowiedziała na pytania z zakresu prawa pracy. W spotkaniu uczestniczyli sipowcy z: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, PBK PeBeKa SA w Lubinie, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, Zakładu Hydrotechnicznego O/ KGHM „Polska Miedź” SA w Rudnej i Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie. Następne spotkanie odbędzie się 18 listopada bieżącego roku w Legnicy.

 • 20 maja 2009 r. członkowie Klubu Społecznego Inspektora Pracy spotkali się w Lubinie. Tym razem zagadnieniem dominującym były wymagania bhp dotyczące budynków i pomieszczeń pracowniczych. Temat omówił P. Jarosław Głowacki nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. W spotkaniu uczestniczyli sipowcy z: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie, Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie, FUM Chofum w Chocianowie SA, Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, Zakładu Hydrotechnicznego O/ KGHM „Polska Miedź” SA w Rudnej i Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie. Następne spotkanie odbędzie się 23 września bieżącego roku w Legnicy.

 • 18 marca 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Podczas zebrania omówiono okoliczności i przyczyny wypadku, jaki zdarzył się w toku prowadzonych prac remontowych w jednym z zakładów pracy. Głównym tematem, zrealizowanym przez Jerzego Morawskiego, były systemy czasu pracy i urlopy wypoczynkowe. W spotkaniu uczestniczyli sipowcy z: II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, FUM Chofum w Chocianowie SA, Zakładu Hydrotechnicznego O/ KGHM „Polska Miedź” SA w Rudnej, Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie, PBK „PeBeKA” SA w Lubinie, Zakładów Górniczych „Rudna” O/ KGHM „Polska Miedź” SA w Polkowicach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, „Inova” CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie i Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Następne spotkanie odbędzie się 20 maja bieżącego roku w Lubinie.

 • 21 stycznia 2009 r. w Lubinie, po raz pierwszy w bieżącym roku, spotkali się członkowie Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Głównym tematem dyskusji przeprowadzonej pod kierunkiem Jana Kosowskiego, Regionalnego Koordynatora ds. bhp, był stres w pracy. Zebrani zapoznali się z deklaracją partnerów społecznych: NSZZ "Solidarność", OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" oraz Związku Rzemiosła Polskiego, podpisaną pod koniec ubiegłego roku, a dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku stresu związanego z pracą. Omówiono metody ograniczania stresu w pracy. Sipowcy reprezentowali: FUM Chofum SA w Chocianowie, Zakład Hydrotechniczny Oddział KGHM Polska Miedź SA w Rudnej, Energetykę Sp. z o. o. w Lubinie, PBK PeBeKa SA w Lubinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Zespół Szkół nr 1 w Lubinie, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chojnowie i Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Następne spotkanie odbędzie się 18 marca 2009 r. w Lubinie, w siedzibie Oddziału Regionu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 46.

 • 19 listopada br.
  , w siedzibie Oddziału Regionu w Lubinie, odbyło się uroczyste spotkanie szkoleniowe członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy - Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu postanowił uhonorować działalność Klubu i w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony pracy, a także popularyzacji ochrony zdrowia wyróżnił, zatrudnionych w KGHM „Polska Miedź”, kolegów Andrzeja Kulika z Zakładów Górniczych „Lubin” i Wiesława Michalskiego z Zakładów Górniczych „Rudna”. Wyróżnienia wręczyły p. Małgorzata Łagocka – zastępczyni Okręgowego Inspektora Pracy i p. Barbara Serafinowska - nadinspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. W części roboczej spotkania omówiono zasady bezpiecznego wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Bardzo interesujący wykład przedstawił p. Ludwik Musz - kierownik Działu BHP w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń „Pebeka” SA w Lubinie. W seminarium uczestniczyli sipowcy z następujących zakładów: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKa SA w Lubinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ZOZ w Lubinie, Zakłady Górnicze "Lubin" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Lubinie, Zakłady Górnicze "Rudna" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Huta Miedzi "Cedynia" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku, DFM "Zanam-Legmet" Sp. z o. o. w Polkowicach, Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary", Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, FUM "Chofum" SA w Chocianowie, Zespoł Szkół Specjalnych w Lubinie, II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chojnowie. Następne spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2009, również w Lubinie.

  • 17 września br., w siedzibie Regionu w Legnicy, odbyło się spotkanie szkoleniowe członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy poświęcone wypadkom przy pracy – na autentycznym przypadku przećwiczono analizę okoliczności zdarzenia, formułowanie spostrzeżeń i uwag przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną. W seminarium uczestniczyli sipowcy z następujących zakładów: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKa SA w Lubinie, ZOZ w Lubinie, Zakłady Górnicze "Lubin" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Lubinie, Energetyka Sp. z o. o. w Lubinie, Huta Miedzi "Cedynia" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku, Zakład Hydrotechniczny O/KGHM Polska Miedź SA w Rudnej, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary", FUM "Chofum" SA w Chocianowie, DFM Zanam-Legmet Sp. z o o. w Polkowicach, Zakład Przewozów Towarowych Cargo PKP w Legnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach, Boart Longyear Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, Zespół Szkół nr 1 w Lubinie, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chojnowie i Inova Sp. z o. o. w Lubinie. Następne spotkanie 19 listopada.

  • W ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych, zorganizowanych 28 kwietnia br. przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", odprawiono mszę św. w intencji ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych w Polsce i na świecie oraz zorganizowano konferencję „Skuteczność instytucji nadzoru nad ochroną zdrowia pracowników w Polsce". Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji nadzoru, służb bhp, społecznej inspekcji pracy i organizacji związkowych. Referaty okolicznościowe wygłosili Bożena Borys-Szopa - Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, dr hab. Alicja Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, prof. dr hab. med. Danuta Koradecka z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Katarzyna Kitajewska - naczelnik Wydziału ds. Higieny Pracy w Głównej Inspekcji Sanitarnej. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność dostosowania prawa pracy do potrzeb rynku pracy, na nieodzowność systemowych zmian w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia pracujących, a także wyrażono obawy, co do kierunku planowanych zmian w Kodeksie Pracy. W obchodach uczestniczył Jan Kosowski Regionalny Koordynator ds. bhp w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność".

  • Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" i Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, z okazji obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, 24 kwietnia 2008 roku, w ośrodku szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, zorganizowali seminarium na temat "Wpływu środowiska społecznego w pracy na zdrowie pracowników". W dyskusji, w której zwracano szczególną uwagę na zagrożenia środowiska pracy oraz ich wpływ na zdrowie zatrudnionych pracowników i podkreślano potrzebę budowania w tym zakresie świadomości pracowników, głos zabrali przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Państwowej Inspekcji Pracy, Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie oraz kapelan dolnośląskiej Solidarności. Referaty wygłosili: prof. Danuta Koradecka, prof. Ryszard Andrzejak i prof. Jerzy Olszewski. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" reprezentowali Andrzej Kulik i Jan Kosowski

  • 20 lutego br., w siedzibie Regionu w Legnicy, odbyło się spotkanie szkoleniowe członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy poświęcone przepisom przeciwpożarowym i zasadom postępowania w razie pożaru. W seminarium uczestniczyli sipowcy z następujących zakładów: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKa SA w Lubinie, Magrotex Sp. z o. o. w Chojnowie, ZOZ w Lubinie, Zakłady Górnicze "Lubin" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Lubinie, Energetyka Sp. z o. o. w Lubinie, Huta Miedzi "Cedynia" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku, Vitbis Sp. z o. o. w Złotoryi, Instytut Metali Nieżelaznych w Legnicy, Zakład Hydrotechniczny O/KGHM Polska Miedź SA w Rudnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, Zakłady Górnicze Rudna O/KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary", FUM "Chofum" SA w Chocianowie i Inova Sp. z o. o. w Lubinie. Następne spotkanie w kwietniu.

  • Członkowie Klubu Społecznego Inspektora Pracy z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładu Hydrotechnicznego Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA w Rudnej, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, MOPS-u w Głogowie, PeBeKi SA w Lubinie, Zakładu Przewozów Towarowych Cargo SA w Legnicy, Magrotex-u Sp. z o. o. w Chojnowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, ZOZ-u w Lubinie, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, DODR w Chojnowie, Huty Miedzi "Cedynia" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku i Vitbisu Sp. z o. o. w Złotoryi wzięli udział w szkoleniu Wymagania i ocena stanu bhp w zakładzie pracy, które miało miejsce w Karpaczu w dniach 25 - 26 października br. Podczas szkolenia omówiono m.in. rolę i zadania związków zawodowych w zakresie ochrony pracy, postępowanie przy dokonywaniu oceny stanu bhp w zakładzie pracy, program działań zmierzających do poprawy stanu bhp i obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Zajęcia przeprowadził Jan Kosowski.

  • Jan Kosowski, regionalny koordynator ds. bhp, w dniach 1 - 3 października br., uczestniczył w corocznym seminarium dla związkowych koordynatorów ds. bhp, zorganizowanym przez Dział Ochrony Środowiska Pracy i Ekologii Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", które odbyło się w Zakopanem. Tematy poruszone podczas spotkania to m.in.: uprawnienia i zadania PIP w świetle nowej ustawy o PIP, odpowiedzialność pracodawcy w razie wypadku przy pracy, Europejska Karta Społeczna. Wykłady prowadzili inspektorzy PIP z Okręgu Krakowskiego.

  • 20 czerwca br., w Legnicy odbyło się, ostatnie przed wakacjami, spotkanie członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy. W spotkaniu wzięli udział sipowcy z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładu Hydrotechnicznego O/KGHM Polska Miedź SA w Rudnej, Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, PeBeKi SA w Lubinie, Magrotex-u Sp. z o. o. w Chojnowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, Huty Miedzi Cedynia O/KGHM Polska Miedź SA w Orsku, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Zakładów Górniczych Rudna O/KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach i Zakładów Górniczych Lubin O/KGHM Polska Miedź SA w Lubinie. Zaproszony na spotkanie p. Jan Buczkowski, kierownik oddziału Okręgowej Inspekcji Pracy w Legnicy, przedstawił nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracyoraz odpowiedział na pytania sipowców. Spotkanie prowadził Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp.

  • Jan Kosowski, regionalny koordynator ds. bhp i Andrzej Kulik, członek ZR Zagłębie Miedziowe, 24 kwietnia br., uczestniczyli w ogólnopolskim seminarium z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych, które odbyło się we Wrocławiu. Spotkanie poświęcone było nowej strategii Uni Europejskiej, na lata 2007-2012, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Seminarium zorganizowała Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" i ZR Dolny Śląsk. Referaty przedstawili: prof. dr Danuta Koradecka - dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - temat: Nowa strategia Uni Europejskiej; prof. dr Ryszard Andrzejak - rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu - temat: Nowe wyzwania, jakie medycynie pracy stawiają wymagania pracodawców wobec pracowników; Roman Giedrojć zastępca Głównego Inspektora Pracy omówił wypadki przy pracy, zaistniałe w 2006 roku. W dyskusji panelowej głos zabrali m.in.: Stanisław Żuk – prezes KWB Turów SA,Tomasz Wójcik – członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, Iwona Pawlaczyk – kierownik Działu Ochrony Środowiska Pracy i Ekologii Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i Zdzisław Kowalski – Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu .

  • 18 kwietnia br., w siedzibie Zarządu Regionu w Legnicy, odbyło się spotkanie szkoleniowe członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Wykład o uprawnieniach i zasadach postępowania społecznego inspektora pracy w zespole powypadkowym przeprowadził były członek Klubu, obecnie inspektor bhp, Romuald Sławek. Uczestnicy spotkania pytali, przede wszystkim, o zmiany w obowiązujących przepisach. W seminarium uczestniczyli sipowcy z następujących zakładów: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKa SA w Lubinie, Magrotex Sp. z o. o. w Chojnowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ZOZ w Lubinie, Zakłady Górnicze "Lubin" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Lubinie, Energetyka Sp. z o. o. w Lubinie, Kuźnia "Jawor" SA, Huta Miedzi "Cedynia" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku, Vitbis Sp. z o. o. w Złotoryi, Instytut Metali Nieżelaznych w Legnicy i Inova Sp. z o. o. w Lubinie.Następne spotkanie w czerwcu.

  • 21 lutego 2007 r. , w Legnicy, spotkali się, po raz pierwszy w tym roku, członkowie Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej omówili zagadnienia: Chemikalia - karty charakterystyk czynników chemicznych oraz Choroby zawodowe - postępowanie. Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przedstawił zmiany w rozporządzeniu z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy. W posiedzeniu Klubu wzięli udział sipowcy z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKi SA w Lubinie, Magrotex-u Sp. z o. o. w Chojnowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, ZOZ-u w Lubinie, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, PKP Zakładu Przewozów Towarowych Cargo SA w Legnicy, Zakładów Górniczych Lubin O/KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, Zakładu Hydrotechnicznego O/KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, MOPS-u z Głogowa, Kuźni Jawor SA, Huty Miedzi Cedynia O/KGHM Polska Miedź SA w Orsku i Vitbisu Sp. z o. o. w Złotoryi.

  • 22 listopada 2006 r., w Legnicy miało miejsce kolejne spotkanie członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Uczestniczyli w nim sipowcy z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, PeBeKi SA w Lubinie, Magrotex-u Sp. z o. o. w Chojnowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, ZOZ-u w Lubinie, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, PKP Zakładu Przewozów Towarowych Cargo SA w Legnicy, Zakładów Górniczych Lubin O/KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, IMN Oddział w Legnicy i Vitbisu Sp. z o. o. w Złotoryi. Zaproszony na spotkanie p. Zbigniew Maćków, przewodniczący Wydziału IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Legnicy, omówił temat: Jak działacze związkowi i społeczni inspektorzy pracy powinni przygotować się do występowania przed sądem w roli pełnomocników lub świadków, aby odpowiedzialnie wywiązać się z zadania oraz odpowiedział na pytania sipowców. Spotkaniu przewodniczył Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp.

 • 20 września 2006 r., w Legnicy odbyło się, pierwsze po przerwie urlopowej, spotkanie członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy. W spotkaniu wzięli udział sipowcy z: Kuźni Jawor SA w Jaworze, Zakładu Mechanicznego Agromet Sp. z o. o. w Jaworze, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładu Hydrotechnicznego O/KGHM Polska Miedź SA w Rudnej, MOPS-u z Głogowie, Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, PeBeKi SA w Lubinie, SDT real,- Sp. z o. o. w Lubinie, Magrotex-u Sp. z o. o. w Chojnowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, ZOZ-u w Lubinie, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, Huty Miedzi Cedynia O/KGHM Polska Miedź SA w Orsku, FUM Chofum SA w Chocianowie, PKP Zakładu Przewozów Towarowych Cargo SA w Legnicy i Zakładów Górniczych Lubin O/KGHM Polska Miedź SA w Lubinie. Zaproszony na spotkanie p. Jan Buczkowski, kierownik oddziału Okręgowej Inspekcji Pracy w Legnicy, przedstawił plan pracy PIP na najbliższe miesiące oraz odpowiedział na pytania sipowców. Spotkanie prowadził Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp.

 •  

 
 

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl