Konferencja Klubu SIP

20 kwietnia w Zarządzie Regionu Zagłębie Miedziowe w Legnicy odbyło się uroczyste spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy poświęcone uczczeniu Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy oraz 25 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", 15 rocznicy utworzenia Regionu Zagłębie Miedziowe i 7 rocznicy powołania Klubu Społecznego Inspektora Pracy. W spotkaniu uczestniczyli Marek Węgrzyn Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu, Jan Buczkowski Kierownik Oddziału OIP w Legnicy, Michał Kuszyk Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Barbara Pratkowiecka Dyrektor DWOMP Oddział w Lubinie, Przedstawiciele Zarządu Regionu z Bogdanem Orłowskim - Przewodniczącym na czele oraz członkowie Klubu Społecznego Inspektora Pracy. W czasie spotkania minutą ciszy uczczono pamięć ofiar wypadków przy pracy, po czym przedstawiono dotychczasową działalność Klubu Społecznego Inspektora Pracy, omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście działalności Państwowej Inspekcji Pracy, w tym wypadkowości i chorób zawodowych na terenie regionu, jak również zagadnienia prewencji poprzez odpowiedzialność pracodawcy.

Prelegentami na spotkaniu byli m.in. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu: Marek Węgrzyn Okręgowy Inspektor Pracy, który zaprezentował wykład nt: "Bezpieczna i higieniczna praca dla wszystkich" oraz Jan Buczkowski Kierownik Oddziału OIP w Legnicy, który zaprezentował temat: "Wypadkowość na terenie regionu legnickiego". W czasie uroczystości Bogdan Orłowski - Przewodniczącym Zarządu Regionu wręczył Markowi Węgrzynowi Okręgowemu Inspektorowi Pracy we Wrocławiu oraz Janowi Buczkowskiemu Kierownikowi OIP w Legnicy dyplomy z wyrazami podziękowania za pomoc szkoleniową i współpracę z Klubem SIP działającym w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ "SOLIDARNOŚĆ". Dyplomami uhonorowano również wyróżniających się społecznych inspektorów pracy.

PIP Legnica