Stanowisko
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”
z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie sytuacji w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie

 

   Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje rozwój wypadków w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie. Eskalacja, trwającego blisko rok, konfliktu pomiędzy Rafałem Koronkiewiczem, wcześniej dyrektorem lubińskiego SP ZOZ-u, obecnie zaś prezesem RCZ, a związkami zawodowymi działającymi w Spółce, osiągnęła poziom, który może zagrozić bezpieczeństwu obecnych i przyszłych pacjentów lubińskiej służby zdrowia.

    Zarząd Regionu, wspierając wszelkie działania skierowane przeciwko negatywnym skutkom prywatyzacji służby zdrowia, apeluje do Prezesa RCZ o niezwłoczne podjęcie konstruktywnego dialogu z organizacjami związkowymi, w celu zagwarantowania pracownikom ich praw nabytych. Od sprawców istniejącego bałaganu, tj. Zarządu i Rady Powiatu Lubińskiego, Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” oczekuje krytycznej oceny następstw wcześniej podjętych decyzji i pociągnięcia do odpowiedzialności osób za nie odpowiedzialnych.

 

 

 

Uchwała

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

nr 14/12/858

z dnia 18 czerwca 2012 roku

          ws. terminu sesji zwyczajnej VII WZD Regionu

 

 

        Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala, że sesja sprawozdawcza VII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odbędzie się 31 sierpnia 2012 roku w Lubinie.

 

 

 

 

Apel

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 maja 2012 roku

 ws. udziału w pikiecie w Warszawie

 

         Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do członków komisji zakładowych, międzyzakładowych i komisji rewizyjnych w Regionie o udział w ogólnopolskiej pikiecie 24 maja br. w Warszawie.

Zarząd Regionu przypomina, że uczestniczenie w akcjach organizowanych przez Związek to jeden z podstawowych obowiązków członka NSZZ „Solidarność” wynikających z § 15 Statutu.

 

 

Stanowisko

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 16 stycznia 2012 r.

ws. podatku od niektórych kopalin

 

            Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciw wprowadzeniu przez Rząd RP ustawy o podatku od niektórych kopalin, dotyczącej w praktyce wyłącznie KGHM Polska Miedź S.A.

            Jesteśmy przekonani, że podatek specjalny w takim wymiarze – bez uwzględnienia kosztów produkcji - w sposób zasadniczy wpłynie na skrócenie okresu eksploatacji złóż polskiej miedzi.

             Skutki tej ustawy ograniczą inwestycje i zatrudnienie, czego konsekwencją będzie wyższe bezrobocie oraz bieda całego regionu.

 

Stanowisko

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 16 stycznia 2012 r.

ws. zapowiadanej dyskryminacji pracowników niektórych służb mundurowych

w roku 2012

 

            Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odnosi się z dezaprobatą do, zaplanowanej przez Rząd, polityki płacowej wobec służb mundurowych w 2012 r. która, promując funkcjonariuszy Policji i Wojska, pomija strażaków Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Służby Więziennictwa oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

            Zamierzenia te są nie tylko nieuzasadnione i szkodliwe dla funkcjonowania państwa, ale prowadzą do różnicowania i dzielenia środowiska pracowników służb mundurowych na „lepszych” i „gorszych”. Burzą też istniejącą stabilizację w relacjach płacowych pomiędzy poszczególnymi służbami.

            Zdaniem Zarządu Regionu, uznaniowe rozdawnictwo pieniędzy wybranym grupom pracowników dla uzyskania doraźnych korzyści politycznych jest niedopuszczalne i godzi w wizerunek cywilizowanego państwa prawa.

             Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do Rządu RP o weryfikację swoich planów i żąda podjęcia rozmów z przedstawicielami pracowników wszystkich służb mundurowych w celu zawarcia porozumienia w sprawie wzrostu ich wynagrodzeń w bieżącym roku.

Stanowisko

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ “Solidarność”

z 16 stycznia 2012 r.

ws. dyskryminacji katolickich mediów przez KRRiTV

 

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” domaga się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznania Radiu Maryja i Telewizji Trwam należnego miejsca na tzw. multipleksie.

Żądamy zaprzestania dyskryminacji katolickich mediów. Apelujemy do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” z Regionu Zagłębie  Miedziowe o podpisywanie petycji w tej sprawie adresowanej do Przewodniczącego KRRiTV.