Uchwała nr 15/07/702

z 20 sierpnia 2007 r.

 

ws. wniosku do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

o nadanie tytułów obywateli honorowych Dolnego Śląska

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", z okazji XXV rocznicy Zbrodni Lubińskiej, wnioskuje do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o nadanie tytułu obywatela honorowego Dolnego Śląska CIVI HONORARIO: Michałowi Adamowiczowi, Mieczysławowi Poźniakowi i Andrzejowi Trajkowskiemu, śmiertelnym ofiarom brutalnie interweniującej Milicji Obywatelskiej, podczas pokojowej manifestacji zorganizowanej, w Lubinie 31 sierpnia 1982 r., w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

 

Stanowisko

z 21 maja 2007 r.

 

ws. sytuacji w EnergiaPro KE SA w Legnicy

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Legnicy, zmierzające do egzekwowania podpisanych porozumień, mających na celu właściwe zabezpieczenie pracowników Koncernu przed negatywnymi skutkami procesu konsolidacji pionowej i wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 

Stanowisko

z 16 kwietnia 2007 r.

 

ws. projektu ustawy o emeryturach pomostowych

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" zdecydowanie protestuje przeciw planowi pozbawienia uprawnień do przejścia na wcześniejszą emeryturę większości uprawnionych, którzy na mocy ministerialnego rozporządzenia z 1983 roku, mają odpowiedni staż pracy "w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze".

Wdrożenie nowej ustawy o emeryturach pomostowych, przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, prowadzi docelowo do tego, że od 2013 roku, żadna grupa zawodowa, poza górnikami, nie będzie mieć prawa przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

Projekt ten jest sprzeczny, z wielokrotnie wyrażanym, stanowiskiem naszego Związku. Jest odbierany w środowisku pracowniczym jako kolejna szykana wobec pracowników, tym bardziej niespodziewana, że zaproponowana przez minister wywodzącą się z ugrupowania, które niejednokrotnie - szczególnie ustami przewodniczącego Andrzeja Leppera - zapewniało o trosce, z jaką podchodzi do problemów ludzi pracy.

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" ostrzega rządzących przed społecznymi skutkami wprowadzenia w życie projektu MPiPS.

 

Uchwała nr 9/07/7696

z 19 marca 2007 r.

 

ws. wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", z okazji XXV rocznicy Zbrodni Lubińskiej, postanawia wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o odznaczenie:

 • pośmiertnie osób, które zostały zastrzelone podczas manifestacji w Lubinie 31 sierpnia 1982 r.,
 • osób, które zostały ranne podczas manifestacji w Lubinie 31 sierpnia 1982 r.,
 • osób, które w latach 1982 - 1984 prowadziły czynną walkę z władzami komunistycznymi;
 • Stanisława Śniega, który był jednym z organizatorów manifestacji w Lubinie 31 sierpnia 1982 r. i napisał książkę "Alarm dla Miasta Lubina",
 • mecenasów, którzy reprezentowali rodziny zastrzelonych w Lubinie.

   

  Apel

  z 19 lutego 2007 r.

   

  do pracodawców działających na terenie Zagłębia Miedziowego

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" apeluje do pracodawców działających na terenie regionu, o uwzględnianie, w strategiach firm, aspektów społecznych i wpływu skutków działalności na poziom bezrobocia w Zagłębiu Miedziowym.

  Apel swój Zarząd Regionu kieruje, szczególnie, do najważniejszego na naszym terenie pracodawcy, jakim jest KGHM "Polska Miedź" SA, którego działalność w największym stopniu wpływa na rozwój regionu.

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe zaniepokojony jest, zwłaszcza, informacjami o realizacji przez KGHM projektów dotyczących hydrotransportu, pirometalurgii czy też budowy elektrowni, wdrożenie których może negatywnie wpłynąć na rozwój Legnicy i całego Zagłębia Miedziowego.