Uchwała nr 46/06/687

z 20 listopada 2006 r.

 

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów XXV Rocznicy Wydarzeń Lubińskich

 

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" postanawia zaprosić do Komitetu Organizacyjnego Obchodów XXV Rocznicy Wydarzeń Lubińskich:

 • Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 • Wojewodę Dolnośląskiego,
 • Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej,
 • Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
 • Prezesa Zarządu KGHM "Polska Miedź" SA,
 • Prezydenta Miasta Lubina,
 • Prezydenta Miasta Legnicy,
 • Prezesa Towarzystwa Pamięci Ofiar Lubina '82.

   

  Ponadto w skład Komitetu wchodzi przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność".

   

  Uchwała nr 45/06/686

  z 20 listopada 2006 r.

   

  w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów XXV Rocznicy Wydarzeń Lubińskich

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" postanawia zaprosić do Komitetu Honorowego Obchodów XXV Rocznicy Wydarzeń Lubińskich:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Prymasa Polski,
 • Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
 • Arcybiskupa Metropolitę Seniora Archidiecezji Wrocławskiej,
 • Biskupa Ordynariusza Diecezji Legnickiej.

   

   

  Uchwała nr 35/06/676

  z 16 października 2006 r.

   

  w sprawie organizacji przez Region Zagłębie Miedziowe XXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność"

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", w związku z XXV rocznicą wydarzeń lubińskich przypadającą 31 sierpnia 2007 r., wnioskuje do Komisji Krajowej o wyrażenie zgody na zwołanie zwyczajnej sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność", w dniach 29 - 31 sierpnia 2007 r. w Legnicy

   

   

   

  Uchwała nr 30/06/671

  z 21 sierpnia 2006 r.

   

  w sprawie uzupełnienia składu personalnego Prezydium ZR

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", na wniosek przewodniczącego Zarządu Regionu, wybrał na społecznych członków Prezydium Zarządu Regionu Krystynę Marcinowską i Wojciecha Obremskiego.

   

   

   

  Uchwała nr 25/06/666

  z 3 lipca 2006 r.

   

   

  w sprawie uzupełnienia składu pocztu sztandarowego Regionu

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" uzupełnia skład pocztu sztandarowego Regionu o Jarosława Polowego z Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie i Tadeusza Tumilewicza z Huty Miedzi "Legnica".

   

   

   

  Uchwała nr 25/06/666

  z 3 lipca 2006 r.

   

   

  w sprawie składu personalnego Prezydium ZR

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", na wniosek przewodniczącego Zarządu Regionu, wybrał na etatowych członków Prezydium Zarządu Regionu: Jerzego Morawskiego na zastępcę przewodniczącego i skarbnika ZR oraz Ewę Kosiorowską na sekretarza ZR.

   

   

   

  Uchwała nr 24/06/665

  z 3 lipca 2006 r.

   

   

  w sprawie liczebności Prezydium Zarządu Regionu

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" postanawia, że Prezydium Zarządu Regionu będzie liczyło 5 osób.

   

   

   

  Uchwała nr 21/06/662

  z 22 maja 2006 r.

   

   

  w sprawie wniosku o nagrodę i. Haliny Krahelskiej

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" postanawia wystąpić do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z wnioskiem o zgłoszenie Głównemu Inspektorowi Pracy kandydatury Jana Kosowskiego do nagrody im. Haliny Krahelskiej.

   

   

   

  Uchwała nr 20/06/661

  z 22 maja 2006 r.

   

   

  w sprawie upoważnienia do rozmów na temat kart rabatowych dla członków NSZZ "Solidarność" w Regionie

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" upoważnia Dariusza Dąbrowskiego do prowadzenia rozmów z podmiotami gospodarczymi na temat preferencji i rabatów dla członków NSZZ "Solidarność" w Regionie Zagłębie Miedziowe.

   

   

  Uchwała nr 11/06/652

  z 20 marca 2006 r.

   

   

  w sprawie terminu VI WZD Regionu

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" ustala, że sesja sprawozdawczo-wyborcza VI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" odbędzie się 28 czerwca 2006 roku, w I Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.