Uchwała nr 27/04/605

z 15 listopada 2004 r.

w sprawie powołania pełnomocników do tworzenia powiatowych organizacji NSZZ Solidarność

 

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność powołuje kierowników biur oddziałów Regionu na pełnomocników do tworzenia powiatowych organizacji NSZZ Solidarność.

 

Uchwała nr 24/04/602

z 15 listopada 2004 r.

w sprawie harmonogramu obchodów 25-lecia NSZZ Solidarność i 15-lecia Regionu Zagłębie Miedziowe

 

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność ustala następujący harmonogram obchodów 25. rocznicy powstania NSZZ Solidarność i 15. rocznicy utworzenia Regionu Zagłębie Miedziowe:

 • 4 czerwca 2005 roku - uroczystości w Jaworze,

 • 28 sierpnia 2005 roku - uroczystości w Lubinie,

 • 4 września 2005 roku - uroczystości w Złotoryi,

 • 11 września 2005 roku - uroczystości w Głogowie,

 • 25 września 2005 roku - uroczystości w Legnicy.

   

  Uchwała nr 22/04/600

  z 16 sierpnia 2004 r.

  w sprawie powołania zespołu ds. opracowania historii Regionu

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność powołuje zespół ds. opracowania historii Regionu w składzie:

 • Jerzy Czarnecki - przewodniczący zespołu,
 • Józef Czyczerski,
 • Wojciech Obremski,
 • Stanisław Witek.

  Zadaniem zespołu jest podjęcie działań zmierzających do wydania historii Regionu, zebrania informacji w komisjach zakładowych o znaczących dla historii Regionu osobach, a także dokonanie oceny materiałów archiwalnych, którymi dysponuje Zarząd Regionu.

   

  Apel

  z 18 października 2004 r.

  do władz samorządów lokalnych w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta

   

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność, w imię solidarności z pracownikami handlu, apeluje do samorządów lokalnych o skorzystanie przez nie z posiadanych uprawnień i podjęcie uchwał zakazujących pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta.

   

  List do Ojca Świętego

  z 18 października 2004 r.

  w 26. rocznicę pontyfikatu

   

  Umiłowany Ojcze Święty

  Wdzięczni Panu Bogu członkowie Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", z okazji 26 rocznicy pontyfikatu, przesyłamy najserdeczniejsze życzenia.

  Twoje, Ojcze Święty, nauczanie i osobisty przykład zobowiązują nas do dalszego wysiłku na rzecz świata pracy i wszystkich potrzebujących.

  Zapewniamy o modlitwie.

  Pozostajemy z synowskim oddaniem

   

  Stanowisko

  z 18 października 2004 r.

  w 20. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

   

  Świadomi duchowej obecności księdza Jerzego Popiełuszki przypominamy, w dwudziestą rocznicę Jego śmierci, ciągle aktualne Jego nauczanie.

  "... Sprawiedliwość to przyznanie każdemu naleznych praw. To godziwa zapłata za godziwą pracę. Sprawiedliwość to równość przed prawem i niezawisłość sądów (...) to ugoda społeczna z gwarancją, że Naród nie będzie kolejny raz oszukany, że czas budowania domu ojczystego za kilka lat nie okaże się znowu czasem błędów i wypaczeń, że trud i praca Narodu nie będą zmarnowane."

  Słowa księdza Jerzego są wciąż aktualne i dlatego domagamy się poszanowania godności człowieka, prawa do godziwego zarobku oraz prawa do odpoczynku w niedziele i święta.

  Wdzięczni Panu Bogu członkowie Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", z okazji 26 rocznicy pontyfikatu, przesyłamy najserdeczniejsze życzenia.

  Twoje, Ojcze Święty, nauczanie i osobisty przykład zobowiązują nas do dalszego wysiłku na rzecz świata pracy i wszystkich potrzebujących.

  Zapewniamy o modlitwie.

  Pozostajemy z synowskim oddaniem