Uchwała

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

nr 17/11/837

z dnia 17 października 2011 roku

 

ws. Regionalnego Koordynatora ds. bhp

 

            Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na mocy § 3 Regulaminu Klubu Społecznego Inspektora Pracy, na Regionalnego Koordynatora ds. bhp, po rezygnacji Jana Kosowskiego, wskazuje Wojciecha Zawadzkiego z Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach.

 

Apel

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 20 czerwca 2011 roku

 

ws. udziału w manifestacji w Warszawie

 

    Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do członków komisji zakładowych, międzyzakładowych i komisji rewizyjnych w Regionie o udział w ogólnopolskiej manifestacji 30 czerwca br. w Warszawie.

    Zarząd Regionu przypomina, że uczestniczenie w akcjach organizowanych przez Związek to jeden z podstawowych obowiązków członka NSZZ „Solidarność” wynikających z § 15 Statutu.