Uchwały, stanowiska i apele przyjęte na I Sesji Zwyczajnej VI WZD Regionu Zagłębie Miedziowe

Legnica, 27 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 1
ws. listy rezerwowej do Zarządu Regionu

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe postanawia, że na liście rezerwowej do Zarządu Regionu umieszcza się kandydatów, którzy w ostatniej turze wyborów członków Zarządu Regionu uzyskali ponad połowę głosów ważnych i nie znaleźli się na miejscach mandatowych.

Uchwała nr 2
ws. wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

VI Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do skierowania, pod obrady Krajowego Zjazdu Delegatów, wniosku o nadanie mecenasowi Henrykowi Rossie tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

Uchwała nr 3
ws.udziału Zagłębia Miedziowego w projekcie naukowo-badawczym „Encyklopedia Solidarności”

VI Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do udzielenia wszelkiej pomocy koordynatorowi projektu na teren Zagłębia Miedziowego. Dotyczy to w szczególności przekazania informacji o dotychczasowych wynikach pracy nad projektem oraz kopii dokumentów archiwalnych niezbędnych do opracowania Encyklopedii w części dotyczącej Zagłębia Miedziowego.

Stanowisko nr 1
ws. inicjatywy Europejskiej Rady Zakładowej Koncernu Volkswagen dotyczącej obrony tzw. Ustawy Volkswagena

Delegaci VI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w pełni popierają inicjatywę Europejskiej Rady Zakładowej Koncernu Volkswagen, wspieraną przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, dotyczącą obrony tzw. Ustawy Volkswagena. Ustawa ta od 1960 r. m.in. gwarantuje prawo do współdecydowania w Radzie Nadzorczej oraz zapewnia pracownikom Koncernu Volkswagen ochronę przed utratą miejsc pracy, w wyniku zamykania i przenoszenia zakładów. Ustawa ta, jako jedna z nielicznych, w tak szerokim zakresie skutecznie zabezpiecza i musi dalej zabezpieczać, prawa socjalne świata pracy w Europie.

Stanowisko nr 2
ws. emerytur pomostowych

VI Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się przyjęciu rozwiązań zaproponowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych, ze względu na:

 • ograniczenie wykazu stanowisk uprawnionych do emerytur pomostowych,
 • złamanie zasady równości wobec prawa poprzez przyjęcie, że data urodzenia lub rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stanowi kryterium zróżnicowania prawnego
 • przyjęcie definicji pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub pracy w szczególnym charakterze, które nie uwzględniają kryteriów medycznych, będących podstawą określenia prawa do emerytury dla tych osób.

  Stanowisko nr 3
  ws. sytuacji w przemyśle stoczniowym

  VI Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" udziela pełnego poparcia Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego w sprawie przedłużenia terminu na prywatyzację polskich stoczni. Wyrażamy ubolewanie, że pomimo trwającej bardzo dobrej koniunktury ta branża nie staje się podporą polskiego eksportu. Brak działań resortu skarbu zgodnych ze składanymi deklaracjami i oczekiwanych przez Komisję Europejską może okazać się zabójczy dla całego przemysłu.

  Stanowisko nr 4
  ws. sytuacji w Enerdze Gdańskiej

  VI Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" popiera protest NSZZ „Solidarność” w Enerdze Gdańskiej w obronie praw pracowniczych i przeciwko łamaniu podpisanych porozumień.

  Stanowisko nr 5
  ws. ustawy o negocjacyjnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń

  VI Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" domaga się likwidacji ustawy o negocjacyjnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń uznając, że stanowi ona jedną z barier rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz negatywnie wpływa na rozwój rynku pracy w Polsce.

  Apel nr 1
  ws. obrony praw pracowniczych w placówkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości

  VI Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" apeluje do Komisji Krajowej o uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach z resortem sprawiedliwości dotyczących warunków pracy i płacy pracowników placówek diagnostycznych i poprawczych. Nie może dalej być tak, że NSZZ „Solidarność” jest jedynym związkiem zawodowym unikającym spotkań z przedstawicielami ministerstwa. Daje to możliwość pracownikom ministerstwa przerywania rozmów w tematach trudnych, ponadto umożliwia pozostałym centralom związkowym przedstawianie się w komunikatach i mediach za jedynych obrońców praw pracowniczych w tych placówkach i wytykanie naszego Związku.

  Apel nr 2
  ws. trudnej sytuacji finansowej pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych

  VI Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" – dostrzegając spadek realnych wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych – wzywa organy prowadzące do zwiększenia płac i poprawy warunków pracy tej ważnej grupy pracowników oświaty.