^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Strona główna

Wspólne stanowisko związków zawodowychw sprawie proponowanych zmian w strukturze wynagradzania kierowców.

Wspólne stanowisko Związków NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FORUM w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w strukturze wynagradzania kierowców, polegających na pełnym oskładkowaniu i opodatkowaniu pensji do kwoty 4263 zł, przy zwolnieniu od tych obciążeń pozostałej części wynagrodzenia ponad tę kwotę.


Propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2017 r., (wyrażona w piśmie DDP.II.4311.4.3.2017.KS) polega na wskazaniu, że do ustalenia wynagrodzenia kierowców można byłoby posłużyć się konstrukcją dotycząca pracowników delegowanych zawartą w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczącą pracowników delegowanych. Zgodnie z przywołanym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią części wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej "ustawą" (aktualnie 4263 zł brutto), zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców,
z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy - w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy.

Czytaj więcej...

Polska liderem sprzeciwu.

  Polacy stanowią największy odsetek pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. O wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług przedstawiciele "Solidarności" będą dzisiaj w Warszawie rozmawiać  z Komisarzem KE Marianne Thyssen.

Czytaj więcej...

Spotkanie pomiędzy brandenburskim oddziałem niemieckiego związku transportowców Ver.di i polskim związkiem NSZZ „Solidarność”.

W dniach 10-11 czerwca 2016 roku w miejscowości Gronowo (woj. Lubuskie) odbyło się dwudniowe spotkanie pomiędzy brandenburskim oddziałem niemieckiego związku transportowców Ver.di  z polskim związkiem NSZZ „Solidarność”.
Obecni byli przedstawiciele z wielu zakładów pracy: Komunikacja Miejska we Frankfurcie, Komunikacja Autobusowa oraz Metro w Berlinie, Deutsche Post, Pekaes, Enea, Raben, Link, Organizacja Terenowa nr 3131 Kierowców Zawodowych, XPO Polska oraz Amazon Polska, a z dolnego śląska przyjechał także Przewodniczący OZ w Butter Sp o.o. – firma transportowa specjalizujące się  m.in. w przewozie świeżych warzyw.

Czytaj więcej...

Pierwsza międzynarodowa Regionalna Konferencja pt.„TRENDY - Przewidywane wpływy zmian w transporcie na zatrudnienie, warunki pracy, zawody i umiejętności”.

W Gdańsku w dniach 24-25 maja 2016 roku odbyła się pierwsza międzynarodowa Regionalna Konferencja pt.„TRENDY - Przewidywane wpływy zmian w transporcie na zatrudnienie, warunki pracy, zawody i umiejętności” pod przewodnictwem ETF i EVA Akademie (European Transport  Federation – Europejska Federacja Pracowników Transportu, EVA – Europejska Akademia Komunikacji Sprzyjającej Środowisku).
Konferencja była kierowana do związków zawodowych z Europy centralnej i wschodniej oraz krajów bałtyckich. Na konferencji obecni byli przedstawiciele z Ukrainy, Łotwy, Litwy, Czech, Niemiec, Belgii oraz Polski i reprezentowali prawie wszystkie sektory transportu tj. transport kolejowy, lotniczy, marynarzy i rybaków, transport publiczny miejski oraz transport drogowy rzeczy, zabrakło jedynie transportu śródlądowego.

W trakcie dwudniowych obrad skupiono się na problematyce i zjawiskach jakie będą powiązane z najbliższymi średniookresowymi trendami – zmianami przewidywanymi w okresie najbliższej dekady. Tematy dotyczyły głównie czterech obszarów: globalizacji gospodarki, rozwoju technologii, zmian demograficznych, zmian klimatycznych.
Globalizacja Gospodarki:
Prezentacja i debata krążyła wokół takich tematów jak: zatrudnianie na podstawie „dziwnych” umów o pracę pracowników z krajów biedniejszych płacąc im stawki niższe niż w krajach bardziej rozwiniętych. Główny przykład to firmy typu „Letter box” = skrzynki pocztowe, firmy rejestrowane  w krajach o niższych kosztach pracy, zatrudniające pracowników na niskich płacach wykonujących swoje codzienne obowiązki w krajach o wyższych standardach płacowych i socjalnych …
„Tanie bandery” – problem dotyczący marynarzy, rejestrowanie statków pod tanimi banderami aby móc zatrudniać pracowników z egzotycznych krajów np. Filipiny, Malezja itp.   ZDJĘCIA

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.