^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Strona główna

12 CZERWCA 2014 r. - UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Sąd Najwyższy orzekł wczoraj, że miejsce do spania w kabinie samochodu nie oznacza zapewnienia bezpłatnego noclegu kierowcom w transporcie  międzynarodowym.
Uchwala sędziów podjęta w siedmioosobowym składzie oznacza dla firm przewozowych olbrzymie wydatki na ryczałty noclegowe do kierowców.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

Link: Uchwała Sądu Najwyższego

Wybory przedstawicieli do Komitetu Sterującego Sekcji Transportu.

Na pierwszym warsztacie organizowanym w ramach projektu finansowanego przez UE pt „ Budowanie przyszłości sektora drogowego przy zaangażowaniu pracowników transportu („Projekt”), który odbył się w dniach się 4-5 kwietnia 2017 r. w Warszawie Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) dokonała również wyboru przedstawicieli na wakujące stanowiska do Komitetu Sterującego Sekcji Transportu. Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” zgłosiła Tomasza Michalaka Zastępcę Przewodniczącego Sekcji jako kandydata z Europy Centralno – Wschodniej.
70 uczestników europejskich związków zawodowych dokonało wyboru
i poparło kandydaturę naszego przedstawiciela.
Po raz pierwszy do Komitetu Sterującego wszedł przedstawiciel Europy Centralno – Wschodniej a przy tym najmłodszy w dziejach funkcjonowania Sekcji Transportu ETF.
ETF skupia ponad 3,5 miliona pracowników z 41 europejskich państw.

Tomasz gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Rada KSTD

Międzynarodowa konferencja o delegowaniu.

Międzynarodowa konferencja o delegowaniu, podróży służbowej i transporcie międzynarodowym w Sali BHP 19 – 20 października 2017r.

Zasady wynagradzania i warunki pracy kierowców transportu międzynarodowego są obecnie  tematem nr 1 dla partnerów społecznych w krajach Unii Europejskiej, a to za sprawą dyskusji o transporcie w kontekście dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Gdyby stosować wprost regulacje zawarte w dyrektywie 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników, firmy transportowe musiałyby wypłacać kierowcom wynagrodzenie kraju, przez który przejeżdżają zmierzając do miejsca przeznaczenia. Godziwa płaca w przypadku kierowców transportu nie jest zapewniona, na co słusznie zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r.
(sygn. akt K 11/15, OTK-A 2016/93).

Czytaj więcej...

Megaciężarówki tylko za zezwoleniem

Posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Ministrowie przyjęli także porozumienie polityczne do projektu rozporządzenia ws. mas i wymiarów pojazdów w ruchu międzynarodowym. Megaciężarówki, czyli  pojazdy o długości do 25,25 m i masie do 60 t. nie będą dopuszczane bez zezwolenia w ruchu transgranicznym ze względu na przewidywane duże szkody dla infrastruktury.

Czytaj więcej

Konstytucja dla pracowników

- Chcemy konstytucji dla pracowników - powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność" otwierając konferencję pt. "Układy zbiorowe pracy drogą do społecznej gospodarki rynkowej". Zorganizowana przez NSZZ "Solidarność" konferencja stałą się kontynuacją sierpniowej debaty "Konstytucja dla obywateli, nie dla elit". Punktem wyjścia do dyskusji jest artykuł 20 Konstytucji, mówiący o społecznej gospodarce rynkowej.
Panel odbył się 17 października br. w warszawskiej siedzibie PGNiG.
W debatach udział wzięli m. in.
- Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Minister Finansów,
- Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii,
- Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Paweł Mucha, Sekretarz Stanu - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP,
- Luca Visentin, Sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
- Bruno Vannoni, członek Komitetu Wykonawczego Industrial Europe,
- Krzysztof Nowicki, prezes Zarządu Lotos Oil,

Czytaj więcej...

Spotkanie związkowców z komisarz ds. transportu Komisji Europejskiej w Brukseli.

W dniu 24 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Parlamentu Europejskiego z Violeta Bulc Komisarz ds. transportu Komisji Europejskiej w Brukseli zainicjowane przez ETF – Europejską Federację Pracowników Transportu, w skład której wchodzi także Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”.

Polskich Kierowców reprezentowali : Tadeusz Kucharski – Przewodniczący KSTD oraz Tomasz Michalak – Zastępca.

Tematy poruszone:

1.       Pakiet Drogowy - planowana modyfikacja 10 aktów prawnych.

2.       Pojazdy do 3.5 tony – warunki pracy, odpoczynek , dokumenty, nadzór.

3.       Przewozy pasażerskie – odstępstwo 12 dni (odłożony wypoczynek).

4.        Odpoczynki w kabinach pojazdów, odpoczynki tygodniowe.

5.        Umowy o pracę, zatrudnienie i wynagradzanie.

6.        Nieuczciwe praktyki, w tym "fałszywe zatrudnienie", "letter box", nagminne niestosowanie się do Rozporządzenia   561.

7.         Kabotaż, pracownicy delegowani, dumping cenowy.

8.        Dumping Socjalny.

Komisarz zadeklarowała przyjrzeć się szczegółowo przedstawionym  tematom oraz poddać konsultacjom społecznym proponowane zmiany w „pakiecie drogowym”.

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.