^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Nie będzie kar za nieopłacone e-myto?

Zmiany w prawie- abolicja za nieopłacenie tzw. e-myta, za które obciążani byli kierowcy. Warto wyjaśnić, że obowiązek opłat ciąży na właścicielu firmy a nie na pracowniku.

Jak czytamy, kluczowy jest tu art. 4 nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która wejdzie w życie 2 grudnia. Przewiduje on pełną abolicję dla kierowców, którzy nie zapłacili e-myta, wygenerowanego przez system viaTOLL. Co więcej, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed wejściem w życie ustawy, to nie będzie się wszczynać postępowania administracyjnego, a te już rozpoczęte zostaną umorzone.

Zmiany te, na wniosek związków zawodowych, chronią kierowców przed nieuzasadnionymi karami finansowymi. Walka o korzystne zmiany dla kierowców  trwała długo i zmierza do pozytywnego zakończenia.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.