Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Teraz stanowisko w tej sprawie zajmie rząd.

 

Komitet Stały Rady  Ministrów zarekomendował skierowanie projektu do dalszych prac. Jak powiedział w rozmowie z PAP szef Komitetu Minister Henryk Kowalczyk w rekomendacji pojawiły się uwago do projektu odnoszące się przede wszystkim do sankcji przewidzianych w projekcie ustawy za złamanie jej zapisów.

 

Alfred Bujara, szef  Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność podkreśla otwartość na kompromis w sprawie niektórych zapisów projektu. – Część kwestii należy doprecyzować, co jest rzeczą zupełnie normalną w toku prac legislacyjnych. Mamy nadzieje, że projektem jak najszybciej zajmie się rząd – mówi przewodniczący.

 

Zaznacza, że w opinii Komitetu Stałego Rady Ministrów nie znalazła się rekomendacja dotycząca liczby niedziel w miesiącu, w których handel miałby być ograniczony. – To bardzo ważne, bo w ostatnich tygodniach pojawiały się niepokojące wypowiedzi polityków obozu rządzącego, zgodnie z którymi ograniczenia miałyby dotyczyć tylko części niedziel. My stoimy na stanowisku, że wolne od pracy w handlu mają być wszystkie niedziele w miesiącu. Pod takim rozwiązaniem podpisało się ponad pół miliona obywateli i tego oczekują pracownicy handlu i ich rodziny – wskazuje Alfred Bujara.

     

Translate »