Rok 2016 mamy już za sobą. Dlatego też możemy pokusić się o małe jego podsumowanie. Bez wątpienia był to czas intensywnej pracy. Dzięki niej wynegocjowaliśmy dla wszystkich pracowników PZU SA w 2016 roku wszystkie świadczenia socjalne oraz nagrodę za 2015 rok. Jest to o tyle ważne, że podejmując się tych negocjacji wiedzieliśmy, że czeka nas długa droga oraz trudne rozmowy z pracodawcą oraz z członkami obecnego Rządu. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż PZU SA było, jest i zawsze będzie obiektem zainteresowania polityków. Wszak jesteśmy jedną z najważniejszych polskich firm. Potwierdzeniem tego faktu były liczne spotkania z nimi. Przez nieobecnego już ministra Dawida Jackiewicza, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, aż do obecnych ministrów i sekretarzy stanu nieistniejącego już Ministerstwa Skarbu Państwa (minister Maciej Małecki) oraz Ministerstwa Rozwoju (minister Jerzy Kwieciński), pod które w tej chwili podlega PZU. O naszych problemach na bieżąco informowaliśmy także ministra Henryka Kowalczyka oraz Panią Premier Beatę Szydło, którzy z zainteresowaniem śledzili wydarzenia w naszej firmie.

Rok 2016 to także rozszerzenie zakresu pakietu Opieki Medycznej, odejście od obowiązkowej Oceny DNA czy kontynuacja Kafeterii. Każdy z tych elementów traktujemy jako nasz sukces w negocjacjach z Zarządem PZU. Miłym zwieńczeniem tych wszystkich starań było podpisanie porozumienia w sprawie Wskaźnika Wzrostu Wynagrodzeń. Nie muszę przypominać nikomu jak ważny jest to krok. Nasze wynagrodzenia bowiem były zamrożone od wielu lat. Wskaźnik pozwoli na niewielki, aczkolwiek zauważalny krok w kierunku ich wzrostu.

Nie można zapomnieć w tym podsumowaniu także tych mniejszych sukcesów. Mniejszych ale może ważniejszych. Dotyczyły one indywidualnych spraw naszych pracowników, kolegów, członków NSZZ „Solidarność”. Związek zawodowy to także, a może i przede wszystkich, pomoc niesiona poszczególnym członkom.

Bez wątpienia nie byłoby tych sukcesów bez Was. Siła naszej organizacji zaklęta jest w jej nazwie. „Solidarność” to jedność i poczucie bezpieczeństwa. Związek pozwala na wspólną walkę o rozwój naszej firmy oraz wsparcie dla pracowników. Te dwa elementy to nasz główny cel.

Rok 2017 niesie przed nami wiele wyzwań, ale podchodzimy do nich z podniesioną głową ponieważ wiemy, że nasze działania wspiera polski Rząd oraz Zarząd PZU.


Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Zakła­do­wej
NSZZ „Soli­dar­ność” w PZU SA
Joanna Ratajczak

Pin It on Pinterest

Share This