Epidemia stresu zabija – pomóżmy pracownikom.

Konferencja prasowa.
Ile stres w pracy kosztuje naszą gospodarkę, jak zbadać swój poziom stresu i jak radzić sobie z nim w miejscu pracy – m.in. tego można dowiedzieć się z poradnika „Pokonać Stres” Agnieszki i Mateusza Warchał. 22 listopada w Warszawie odbędzie się prezentacja książki wydanej przez Fundację Friedricha Eberta oraz Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

Kraje Unii Europejskiej tracą rocznie z powodu chorób wywołanych stresem 616 mld euro. W tej kwocie mieszczą się w koszty zwolnień lekarskich, spadku produktywności oraz wydatki na leczenie. Ok. 60 proc. utraconych dni roboczych w UE ma związek ze stresem. Polacy należą do najbardziej zestresowanych narodów w Europie. Przez nadmierny stres związany z pracą oraz brak wiedzy na temat tego, jak sobie z nim radzić tracimy rocznie setki milionów zł. – W naszym kraju z roku na rok rośnie liczba zwolnień lekarskich związanych z chorobami wynikającymi ze stresu. Wydłuża się również przeciętny czas zwolnienia lekarskiego spowodowanego tą grupą chorób – mówi dr Mateusz Warchał współautor poradnika „Pokonać Stres”.
Sektorami gospodarki, których pracownicy są szczególnie mocno narażeni na stres są bankowość, handel i ubezpieczenia. Powtarzającymi się czynnikami stresogennymi w tych branżach są m.in. niskie wynagrodzenia, przeciążenie pracą oraz nadmiar obowiązków. W przypadku handlu istotnym stresorem jest również konieczność pracy w niedziele. – Właśnie do pracowników tych trzech branż skierowany jest przede wszystkim nasz poradnik. Za jego pomocą można się mi.in. nauczyć jak rozpoznać sygnały alarmowe wysyłane przez nasz organizm związane z nadmiernym stresem, jak zbadać swój poziom stresu oraz przede wszystkim jak radzić sobie z jego skutkami. Inaczej
mówiąc, jak oswajać stres w swoim życiu i uczyć się z nim żyć – tłumaczy dr Warchał.
W trakcie prezentacji poradnika przedstawiona zostanie również treść petycji, którą Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność skieruje do Minister Rodziny Pracy i Polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. – W petycji apelujemy do Pani Minister o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia do Kodeksu Pracy zapisów dotyczących prawnej ochrony pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Liczymy na wsparcie nowego resortu i zmiany w tym zakresie oczekiwane od wielu lat przez polskich pracowników. Takie rozwiązania prawne funkcjonują w wielu zachodnich krajach UE oraz w aktach prawnych i konwencjach o zasięgu międzynarodowym, w tym m.in. w Europejskiej Karcie Społecznej, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.
Prezentacja książki „Pokonać Stres” autorstwa Agnieszki i Mateusza Warchał rozpocznie się 22 listopada o godz. 12.00 się w siedzibie Fundacji Friedricha Eberta w Warszawie, przy ul Podwale 11. W spotkaniu weźmie również udział dyrektor Fundacji Roland Feicht.

Dodatkowych informacji udzielą państwu: dr Mateusz Warchał tel. 502 333 235 oraz Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność tel. 512 107 401
————————————————————————————————–
Agedna spotkania promującego najnowsze wydawnictwo Fundacji im. Friedricha Eberta oraz Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubepzieczeń NSZZ „Solidarność“ pt. Pokonać stres. Poradnik radzenia sobie ze stresem dla członków organizacji związkowych i pracowników zatrudnionych w sektorze banków, handlu i ubezpieczeń.
Miejsce: Fundacja im.Friedricha Eberta Przdstawicielstwo w Polsce ul. Podwale 11, Warszawa
Data: 22.11.2016 roku godz. 12:00
Agedna:
1. Powitanie uczestników spotkania
2. Wystąpienie Przwodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność“ – uzasadnienie powstania poradnika i dalsze rekomendacje dla strony społecznej i pracodawców w zakresie ochrony przed stresem zawodowym
3. Prezentacja treści poradnika przez autorów oraz pytania do autorów
4. Przedstawienie petycji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wprowadzenia w Kodeksie Pracy zmian dotyczących ochrony pracowników przed stuktami stresu zawodowego w miejscu pracy oraz implementacji Europejskiego Porozumienia Ramowego Dotyczącego Stresu Związanego z Pracą
5. Zakończenie spotkania

Translate »