W związku z nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi rzekomego negatywnego wpływu wprowadzenia w życie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele na funkcjonowanie terminali kontenerowych działających w polskich portach oświadczamy, iż obywatelski projekt ustawy  nie przewiduje zakazu pracy w niedziele w tego typu przedsiębiorstwach. W związku z powyższym jakiekolwiek spekulacje, według których ograniczenie handlu w niedziele obniży konkurencyjność firm zajmujących się przeładunkiem kontenerowym oraz spowoduje konieczność zwolnień zatrudnionych w nich pracowników, jest całkowicie nieuzasadniona i pozbawiona jakiegokolwiek oparcia w faktach.

Art. 5 obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jasno wskazuje, iż praca w tym dniu w podmiotach działających na rzecz handlu w tym również w terminalach kontenerowych będzie dozwolona za zgodą zatrudnionego pracownika. Takie rozwiązanie z jednej strony zabezpiecza podstawowe prawa  pracowników, a z drugiej wychodzi na przeciw interesom pracodawców.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż autorzy materiałów prasowych zawierających nieprawdziwe i niesprawdzone informacje dotyczące projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele nie podjęli nawet próby kontaktu z  Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej w celu weryfikacji tychże informacji. Takie postępowanie w naszej ocenie stanowi rażące naruszenie zasad rzetelności dziennikarskiej. Dlatego też informujemy iż dalsze przypadki rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele spotkają się z podjęciem odpowiednich kroków prawnych z naszej strony.

Translate »