Amazon unika płacenia podatków, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Komisja Europejska. Amazon pozoruje prowadzenie dialogu ze związkami zawodowymi. To główne powody, dla których związkowcy zaangażowani w globalną kampanię na rzecz poprawy warunków pracy w Amazon zorganizowali pikietę pod luksemburską siedzibą spółki Amazon EU Sarl w ramach dwudniowego spotkania organizowanego przez UNI Global Union w Luxemburgu.

Uczestnicy spotkania podzielili się doświadczeniami z prowadzonych krajowych kampanii, dokonali porównania standardów pracy w poszczególnych lokalizacjach oraz wypracowali plan kolejnych działań mających doprowadzić do zawierania porozumień zbiorowych w przyszłości. Wszystkie aktywności związkowe mają doprowadzić do zaprowadzenia w firmie realnego dialogu, gdyż obecnie Amazon wiele rozwiązań wprowadza jednostronnymi decyzjami.

– We Francji Amazon inwestuje w otwieranie nowych zakładów pracy, ale system dostaw paczek dla klientów w 24 godziny sprawia, że pracownicy są zmuszani do ponadnormatywnej wydajności pracy, a ich czas pracy jest ściśle monitorowany. Takie warunki pracy wpływają niekorzystnie na zdrowie pracowników, a pracownicy coraz częściej chorują, popadają w depresję, a nawet miewają paranoje – wyjaśnia sytuację, jaka panuje we francuskich oddziałach Amazon, Khaled Bouchajra z CGT.

Nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy potwierdzają także związkowcy z Niemiec. – Dzienny odsetek zachorowań w niemieckich centrach dystrybucyjnych wynosi 20%. Kwestie ochrony zdrowia są dla nas bardzo istotne, dlatego wnosimy je jako priorytet do agendy negocjacji zbiorowych, a ponadto zorganizowaliśmy demonstrację podczas Światowego Dnia Zdrowia – tak z kolei przedstawiał ostatnie działania Thomas Voss z niemieckiego Ver.di, który dodał, że cały czas utrzymywana jest mobilność strajkowa.

Sytuacja pracowników w Polsce, Hiszpanii i Czechach jest równie niekorzystna.

W ramach spotkania odbyła się także pikieta pod siedzibą spółki Amazon EU Sarl. Związkowcy byli zmuszeni do wrzucenia petycji skierowanej do Roya Perticucci’ego – wiceprezesa Amazon Operations Europe (zobacz tu) do skrzynki pocztowej, ponieważ żaden z przedstawicieli kwatery głównej firmy nie pokusił się o wyjście do blisko 50 protestujących osób. W petycji związkowcy domagają się przestrzegania praw związkowych, poprawy warunków pracy i płacy oraz rozpoczęcia negocjacji zbiorowych. Pikieta cieszyła się dużym zainteresowaniem miejscowych mediów, min. luksemburskiego RTL i lokalnej prasy, którzy przeprowadzili szereg wywiadów w przedstawicielami pracowników.

W spotkaniu organizowanym przez UNI Global Union udział wzięło 20 przedstawicieli związkowych z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Czech, Luksemburga, Włoch i Wielkiej Brytanii. NSZZ „Solidarność” reprezentowali Grzegorz Cisoń – przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Amazon, Alfred Bujara – przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banku, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” oraz Kacper Stachowski – kierownik Działu Rozwoju Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Następne spotkanie grupy strategicznej ds. globalnej kampanii w Amazon odbędzie się w Polsce, a jego współorganizatorem będzie NSZZ „Solidarność”.

Translate »