Forum Stowarzyszeń Kupieckich i Rzemieślniczych w Gdańsku informuje, że 25 sierpnia 2016 roku o godzinie 13:30 nastąpiło oficjalne przekazanie list  z podpisami popierającymi projekt Ustawy o wolnych niedzielach w handlu, Pełnomocnikowi Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, Panu Alfredowi Bujarze.

Konferencja z udziałem trójmiejskich mediów, na której zostało przekazanych ponad 8.000 podpisów, miała również charakter informacyjny i dementujący prasowe doniesienia o negatywnych skutkach wprowadzenia w/w Ustawy.

W opinii członków Forum Stowarzyszeń Kupieckich i Rzemieślniczych w Gdańsku, firm skupionych wokół środowisk kupieckich i rzemieślniczych, nie ma żadnego zagrożenia utratą pracy w sektorze handlu. Jeden dzień wolny w tygodniu nie spowoduje żadnych zawirowań w zatrudnieniu ani konieczności zwalniania pracowników, wręcz przeciwnie. Sektor handlu notuje obecnie deficyt pracowników i chętnie zatrudni wszystkich chętnych do pracy. Członkowie FSKiR złożyli deklarację zatrudnienia osób, które rzekomo zostaną pozbawione pracy w wyniku wprowadzenia w życie Ustawy o wolnych niedzielach w handlu.

Translate »