Dialog społeczny i dyskusja na temat godzin otwarcia placówek handlowych jest jednym z głównych priorytetów na Słowacji, który dyskutujemy w naszym Związku Zawodowym OZPOCR już ponad dziesięć lat.

Naszym długofalowym celem są przyzwoite godziny pracy dla pracowników sektora handlu oraz zamknięte sklepy podczas świąt i niedziel, co mogłoby stworzyć równowagę między pracą a życiem rodzinnym.

Mając ten cel na uwadze, toczymy w tej sprawie dialog społeczny z pracodawcami sektora handlu i będziemy omawiać te ważne zagadnienia także z partiami politycznych na Słowacji. Chcielibyśmy zmienić prawo dotyczące godzin otwarcia i przywrócić wolne niedziele w handlu.

Również z tych powodów Wasz Związek ma nasze ogromne poparcie w sprawie projektu ustawy dotyczącego wolnych niedziel w Polsce. Jesteśmy przekonani, że Wasz Związek osiągnie sukces na tym polu, który mógłby przyczynić się do zmiany obecnej sytuacji w grupie „V4”.

Życzymy Wam powodzenia i siły, aby osiągnąć tę ważną zmianę.

 

Jozef Zadňan

Przewodniczący OZPOCR

Translate »