W dniach od 24 do 26 maja 2016 roku odbyło się 23 posiedzenie Grupy V4 w Bojnice na Słowacji, w której wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych sektora handlu na Węgrzech, w Czechach, Polsce i na Słowacji.

Przedstawiciele związków zawodowych ocenili obecną sytuację w międzynarodowych firmach w różnych krajach, a także dialog społeczny i jego znaczenie.

Przedstawiciele postanowili wesprzeć każdy dialog społeczny z międzynarodowymi firmami i dochodzenie do porozumienia z firmą Tesco, zawierania umów zgodnie z prawem i jakością układów zbiorowych wynegocjowanych w Słowacji i Czechach.

Związki zawodowe rozumieją plany Tesco przywrócenia firmy, zwłaszcza w okresie zmieniających się struktur i redukcji miejsc pracy, jednak czekamy na więcej informacji o nadchodzących krokach.

Związkowcy z grupy V4 zgodzili się na ściślejszą współpracę i większy przekaz informacji o wspólnych działaniach w ramach dialogu społecznego z międzynarodowymi firmami.

Prezesi związków zawodowych V4 zgodzili się, że jeden regularny dzień wolny od pracy w sektorze handlu w ciągu tygodnia będzie mieć wielką wartość dla pracowników, umożliwiając poprawę warunków pracy w tej branży. Liderzy związków zawodowych z Czech, Słowacji oraz Węgier poparli próby lidera związku zawodowego z Polski w ustanowieniu niedzieli jako dnia generalnie wolnego od pracy w Polsce w sektorze handlu.

Pin It on Pinterest

Share This