Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę ogłasza, iż w dniu 2 czerwca 2016 r uzyskał osobowość prawną w związku z postanowieniem nr 14 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
Siedziba Komitetu mieści się w Katowicach przy ul. Floriana 7, 40-286 Katowice.
Projekt Ustawy dostępny jest w siedzibie Komitetu (od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00 – 16.00 – pokój 216), a także na stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/sbhiu oraz www.wolnaniedziela.pl
Powyższe ogłoszenie w dniu 7.06.2016r. zostało opublikowane w ogólnokrajowym dzienniku co daje nam prawną możliwość oficjalnie rozpocząć zbieranie podpisów i prowadzenie kampanii.
Proszę o poparcie naszej inicjatywy – Lista poparcia Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Kontakt z Komitetem: tel. 505085570 lub e-mail: sbhiu@solidarnosc.org.pl
Alfred Bujara –pełnomocnik Komitetu

Translate »