KOMUNIKAT

W dniu 23.05.2016 r., przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, złożyli do Marszałka Sejmu RP wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele wraz z projektem Ustawy i jego uzasadnieniem. Po zarejestrowaniu Komitetu, na stronach związku „Solidarność” oraz na stronie internetowej www.wolnaniedziela.pl zostanie umieszczony m.in. projekt Ustawy, listy poparcia oraz instrukcja zbierania podpisów. Zachęcamy do odwiedzania naszych stron internetowych w celu pobrania formularza poparcia dla naszego projektu Ustawy.

Translate »