W trybie zdalnym odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Bankowców NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie dotyczyło kluczowych i pilnych

W dyskusji podjęto trzy ważne zagadnienia:

• Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące pracy zdalnej,
• Konieczność podniesienie wynagrodzeń z powodu wysokiego poziomu inflacji,
• Sytuacja pracowników VeloBanku, gdzie pracodawca utrudnia działalność związków zawodowych NSZZ „Solidarność”.

Kodeks Pracy przewiduje uregulowanie pracy w trybie zdalnym w zakresie kontroli personelu, BHP, bezpieczeństwa i ochrony informacji (szczególnie istotnego w branży bankowej) oraz ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu. Analizy nowych przepisów w „Solidarności” jeszcze trwają, uznaliśmy więc, że lepiej wstrzymać z negocjacjami do czasu otrzymania merytorycznych informacji od naszych ekspertów.

Poniżej zamieszczamy stanowisko Krajowej Sekcji Bankowców NSZZ „Solidarność ws. pracy zdalnej:

Obraz

Obraz (2)

Wysoka, kilkunastoprocentowa inflacja powoduje, że realne wynagrodzenia w naszej branży spadły. Część banków przewiduje podwyżki dla całego personelu, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy, nie dotyczy to jednak wszystkich pracodawców z branży bankowej.
Omawialiśmy także sytuację organizacji związkowej z VeloBanku, gdzie pracodawca nie podejmuje rozmów z działającą tam organizacją związkową, a pracę straciły 2 osoby z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Obecnie VeloBankiem zarządza konsorcjum złożone z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych SA, który stworzyło osiem banków:

• Alior Bank,
• Bank Millennium,
• Bank Pekao,
• BNP Paribas Bank Polska,
• ING Bank Śląski,
• mBank,
• Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski,
• Santander Bank Polska.

Sytuacja w VeloBanku to naszym zdaniem naruszenie zasad art. 12 Konstytucji RP mówiącego, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. To sytuacja niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa.

Translate »