24 sierpnia 2022r. odbyło się spotkanie Alfreda Bujary Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”  oraz Ryszarda Jaśkowskiego Prezesa Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” z Adamem Abramowiczem Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spotkanie było poświęcone wzrostowi cen energii dla małych i średnich przedsiębiorstw w tym sklepów rodzinnych o 300% – 400%. Wnioskowaliśmy do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wystąpienie do Rządu RP, objęciem ochroną przed wzrostem cen energii w formie dopłat lub zamrożenia stawek na poziomie tych obowiązujących w pierwszej połowie bieżącego roku.

Sieci handlowe w większości zabezpieczyły ceny energii elektrycznej poprzez długoterminowe kontrakty na giełdach. Najbardziej poszkodowaną grupą są mali i średni przedsiębiorcy, którzy najczęściej mieli podpisane umowy z państwowymi sprzedawcami energii.

Zdajemy sobie sprawę, że polski handel tradycyjny i mała gastronomia nie będą w stanie dalej prosperować przy tak znacznym wzroście cen energii.

Może to skutkować zmniejszeniem się konkurencyjności na rynku, co z pewnością przełoży się na wzrost cen. Opłaty za energię na takim poziomie mogą skutkować upadłością kilkudziesięciu tysięcy małych polskich firm, w tym sklepów rodzinnych.

Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego

Translate »