17 kwietnia br. w Budapeszcie, Węgierskie Związki Zawodowe Pracowników Handlu organizują demonstracje w obronie ustawy zakazującej handel w niedziele, z której parlament po roku jej funkcjonowania się wycofał.
Sam Premier Orban twierdzili, że choć ustawa o zakazie handlu w niedzielę nie cieszyła się poparciem społeczeństwa, to osiągnięto kilka celów. W 2015 r. obroty w sektorze drobnego handlu wzrosły o 5,6 proc., a liczba zatrudnionych w nim osób wzrosła o ponad 3 tys.

Poniżej stanowisko, które zostanie przedstawione na demonstracji w Budapeszcie 17 kwietnia br.

József Saling
Przewodniczący Związku Zawodowego
Pracowników Handlu -KASZ
Węgry

Szanowny Panie Przewodniczący!

W imieniu pracowników handlu w Polsce zrzeszonych w Związku „Solidarność” oraz swoim własnym, chciałbym wyrazić wielkie niezadowolenie oraz zaniepokojenie informacją o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę na Węgrzech. Gdy już udało się wywalczyć tak dobre, pro-społeczne prawo, zostało ono zniesione. Wasze doświadczenie pokazało, że w związku z wprowadzeniem wolnych niedziel gospodarka nie straciła zaś zyskali pracownicy.
Jest to rzecz, którą nieustannie staramy się wprowadzić Polsce, a teraz jest czas, w którym prace nad ustawą, mającą ograniczyć handel w niedzielę i są na bardzo zaawansowane. Poza tym mamy duże poparcie dla tego projektu, który wreszcie ma szansę być zrealizowany.
Pragnę podkreślić, że Wasze działania zaplanowane na 17 kwietnia mają pełne poparcie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” . Jesteśmy w tej sprawie z Wami i głęboko wierzymy, że demonstracja uświadomi węgierskiemu Rządowi i Parlamentarzystom, jak ważna jest to ustawa i jak bardzo pomaga w zacieśnianiu społecznych oraz rodzinnych więzi. Zakaz handlu w niedzielę, prowadzi nie tylko do odetchnięcia ludzi od codziennego pośpiechu oraz konsumpcjonizmu, ale również pozwala pracownikom tychże placówek handlowych, na odpoczynek oraz poświęcenie tego ważnego dnia, najbliższym i rodzinie. Dzięki regularnemu odpoczynkowi, zwiększa się także bezpieczeństwo w pracy i spada wypadkowość.
Niedziela jest dobrem publicznym i wartością kulturową. Oczywiście jest świętem chrześcijańskim. Jednak w kręgu kultury zachodniej jest jednocześnie instytucją, której znaczenia społecznego i kulturowego trudno przecenić, dlatego powinna być chroniona przez Parlament Europejski. Życzę Wam powodzenia w obronie tego dobrego dla pracowników handlu na Węgrzech prawa.
Jesteśmy z Wami!

Z solidarnościowym pozdrowieniem
Alfred Bujara
Przewodniczący Sekcji Krajowej
Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ „Solidarność”

Translate »