W związku zapowiedzianym przez Ministerstwo Zdrowia przekształceniem stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego od 16 maja, Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” zwrócił się do Premiera RP Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilną nowelizacje Ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw polegającą na wykreśleniu z niej art. 15i.
Art. ten dopuszcza powierzanie w niedziele pracownikom lub zatrudnionym wykonywania czynności związanych z handlem polegających na rozładowaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby. Celem powyższego zapisu było umożliwienie niezakłóconego zaopatrzenia społeczeństwa w żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby w okresie obowiązywania różnego rodzaju restrykcji związanych z epidemią COVID-19. oraz masowego wykupu towarów.
Obecnie jednak w handlu nie obowiązują praktycznie żadne poważne obostrzenia, a zapowiadane przekształcenie stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego wskazuje, że przewidywana jest dalsza poprawa sytuacji epidemicznej w kraju. Należy więc wskazać, że nie występują żadne merytoryczne przesłanki dla dalszego funkcjonowania art. 15.
Tymczasem znaczna część sieci handlowych nadal korzysta z tego zapisu. Z informacji przekazywanych przez organizacje związkowe działające w poszczególnych sieciach handlowych wynika, że niedziele są wykorzystywane w placówkach handlowych do wykonywania takich czynności jak m.in. cząstkowe inwentaryzacje, sprzątanie sklepów, czy przyjmowanie dostaw towaru. Jednocześnie sieci handlowe, nakazując pracownikom świadczenie pracy w niedziele, nie zwiększyły stanu zatrudnienia w poszczególnych sklepach, co przekłada się na mniejszą liczbę osób pracujących w pozostałe dni tygodnia i dalszy wzrost obciążenia pracowników obowiązkami.
Jak wskazuje Alfred Bujara przewodniczący Sekretariatu obowiązująca od 2018 roku ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele po wielu latach przywróciła pracownikom tej branży prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami. W czasie pandemii znaczna część z nich została tego prawa ponownie pozbawiona. Nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, aby ten stan trwał nadal. Dlatego też liczymy na szybkie przeprowadzenie nowelizacji, o którą wnioskujemy- dodaje Alfred Bujara
Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego_0001-1
Translate »