IMGP2473

W dniach 14 – 16 marca 2016 r. w Rzymie odbył się IV Zjazd UNI Europa. Przedstawiciele związków zawodowych z całej Europy obradowali na temat wyzwań dla ruchu związkowego w zmieniających się silnie warunkach działania gospodarki światowej, w której cyfryzacja odgrywają coraz większą rolę, także w sferze usług. Delegaci na Zjazd, wśród nich z Polski Kol. Alfred Bujara – Przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” oraz Kol. Mieczysław Bielawski – Przewodniczący Sekcji Pracowników Banków NSZZ „Solidarność” przyjęli uchwały, które będą programem działania dla ruchy związkowego w Europie na najbliższe lata. Treść uchwał zjazdu można podsumować odwołując się do haseł programowych zjazdu: Zmieniamy Europę razem, Zmieniamy Europę przez budowanie związków zawodowych, Zmieniamy Europę przez budowanie siły negocjacyjnej związków zawodowych. Podczas zjazdu ogłoszono powołanie środkowoeuropejskiej Centrum Pozyskiwania, które będzie umiejscowione w Polsce i w pierwszym okresie ma skupić się na zrzeszaniu pracowników w Polsce i Czechach, a następnie na Słowacji i Węgrzech. Dla związków zawodowych w naszym kraju ma to duże znaczenie – pojawia się bowiem nadzieja na przełom w pozyskiwaniu pracowników do ruchu związkowego. Ośrodek uzwiązkowiania, (tzw. akademia pozyskiwania) którego powołanie ogłoszono w Rzymie, będzie stanowił cenna pomoc w zrzeszaniu pracowników w sieciach ponadnarodowych, które nierówno traktują pracowników w Europie środkowo-wschodniej w tym w Polsce. Powstanie tego ośrodka należy odnotować z satysfakcją, ponieważ o problemach pracowników w Polsce dotyczących min. utrudnień w zrzeszaniu  wielokrotnie mówił Kol. Alfred Bujara podczas spotkań z Kolegami z UNI Europa, zabiegając o pomoc w ich rozwiązaniu.

Zjazd wybrał nowe władze, tj. Komitet Wykonawczy. Dla NSZZ „Solidarność” ważna jest informacja, że członkami Komitetu z obszaru VI, grupującego związki zawodowe Europy Środkowo-Wschodniej sektora finansowego i handlu, zostali wybrani Kol. Alfred Bujara Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń i Kol. Małgorzata Szelest  zastępca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Banków NSZZ „Solidarność”. Na ich zastępców wybrano kolegów z Węgier i Rumunii. Na Sekretarza Regionalnego UNI Europa został ponownie wybrany Oliver Roethig a Frank Bsirske – na Przewodniczącego UNI Europa.

Pin It on Pinterest

Share This