Przedstawiciele Sekcji Krajowej pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” pomagali kolegom z Kauflanda w walce o możliwość organizowania się oraz w działaniach zmierzających do poprawy warunków pracy. Przedstawiamy Wam rezultat wszystkich działań. Solidarność swoimi działaniami doprowadziła do podwyżki płac, wyższy odpis na fundusz socjalny i umowy na czas nieokreślony po trzech miesiącach – porozumienie z pracodawcą w tej sprawie podpisał 22 grudnia NSZZ „S” w Kauflandzie.

To duży sukces. Tym bardziej, że do porozumienia udało się doprowadzić w tak krótkim czasie. Myślę, że najważniejsza jest możliwość kontaktowania się Związku z pracownikami oraz zawieranie umów na czas nieokreślony z pracownikami. Wszystkim, którzy nam pomagali, rozdawali ulotki czy przyjeżdżali na pikiety bardzo dziękujemy – mówi Marcin Zieliński przewodniczący Solidarności w Kaufland Polska.

Wynegocjowane porozumienie zakłada:

  • 10 proc. (ok.200 zł) podwyżkę podstawy wynagrodzenia dla pracowników w centrach dystrybucyjnych Kaufland,
  • 100 zł podwyżki dla pracowników sklepów najmniej zarabiających w Kaufland Polska (dotyczy 50 proc. zatrudnionych),
  • zwiększenie od 2011 roku odpisu na ZFŚS – z 360 do 800 zł na każdego pracownika. Dzięki temu pracownicy otrzymywać będą bony świąteczne dwa razy w roku, na święta Wielkiej Nocy i Boże Narodzenie,
  • zawieranie umów na czas nieokreślony ze wszystkimi pracownikami po trzy miesięcznym okresie próbnym.

Dodatkowo przedstawiciele NSZZ „S” będą mieli możliwość spotykanie się z pracownikami nowootwieranych placówek tej sieci a w sklepach już działających osoby z „S” będą mogły rozmawiać z pracownikami w pomieszczeniach socjalnych.

Artur Basta

Translate »