OŚWIADCZENIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SP. Z. O. O SP. K. – ODPOWIEDŹ NA OŚWIADCZENIE LIDL POLSKA Z DNIA
27 WRZEŚNIA 2013 R.

 

Łódź, dnia 03 października 2013 r.

W nawiązaniu do oświadczenia wydanego przez pracodawcę skierowanego do pracowników Lidl Polska, Komisja

Zakładowa pragnie wyrazić również swoje zadowolenie wobec zapewnienia pracodawcy o wypracowaniu na najbliższym spotkaniu wspólnych
i satysfakcjonujących obie strony rozwiązań.

Pragniemy również przypomnieć o postulatach, w których imieniu prowadzone są akcje protestacyjne.

Domagamy się:

• Podpisania porozumienia o współpracy,
• Rozwiązania problemów zgłoszonych pracodawcy,
• Zwiększenia zatrudnienia,
• Umów na czas nieokreślony,
• Poszanowania przepisów prawa pracy,
• Poszanowania prawa pracowników do zrzeszania się,
• Utworzenia funduszu socjalnego,
• Podwyżki dla najmniej zarabiających

 

Pracodawca, pomimo swoich zapewnień o poszanowaniu dialogu społecznego, spotkał się
z Organizacją Zakładową jedynie dwa razy w ciągu dziewięciu miesięcy istnienia Organizacji. Zwrócić należy również uwagę na regularne domaganie się przez pracodawcę imiennej listy członków Związku co, zdaniem Komisji Zakładowej, jest niezgodne zarówno
z GIODO jak i wyrokami Sądu Najwyższego. Podkreślić należy również niekonsultowanie przez pracodawcę wypowiedzeń umów o pracę na czas nieokreślony co jest naruszeniem
art. 38 par. 1 KP (dowodem na to jest szereg pozwów skierowanych do Sądu Pracy).

Wzywamy pracodawcę do rozpoczęcia prowadzenia rzetelnego dialogu społecznego
i stosowania się do przepisów Kodeksu Pracy a także Ustawy o Związkach Zawodowych. Jesteśmy pewni, że kiedy pracodawca rozpocznie realną współpracę z Zakładową Organizacją Związkową przyniesie to korzyści nie tylko pracownikom, ale i samej firmie.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o. o. Sp. k.

Translate »