W dniach 30.09-01.10.2013 r. w Wiśle odbył się Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność. Zjazd miał charakter sprawozdawczy, w związku z powyższym Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Sekcji. Delegaci reprezentujący poszczególne sieci handlowe omówili strategie działania Sekcji na lata 2013/2014 oraz przyjęli nowy regulamin wewnętrzny Sekcji. Ponadto na zebraniu omówiono działania zmierzające do ustanowienia niedzieli jako dnia wolnego od pracy.

 

Translate »