Zanim dokładnie powiemy, ile dni i godzin w danym miesiącu będziemy pracować, musimy sobie wytłumaczyć, w jaki sposób oblicza się czas pracy. Na dany okres rozliczeniowy, wymiar czasu pracy oblicza się mnożąc 40 godzin (przeciętną dopuszczalną liczbę godzin pracy w tygodniu) przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodaje się do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadającego od poniedziałku do piątku (tzw. Dni wystających poza pełne tygodnie).

Od 1 stycznia 2011 roku wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela, o ile nie jest to dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że na skutek zmiany art. 130 K.p. może być różny wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców, a nawet dla grup pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy. Ze względu na swobodę w wyznaczaniu terminów dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy. Wskazane dni wolne mogą przypadać od poniedziałku do soboty. Terminy ich wyznaczenia będą zależne od wymiaru czasu pacy konkretnego pracownika, W przypadku, gdy one przypadną w dni świąteczne to wymiar ten będzie wyższy, co oznacza, że pracownik będzie odpracowywał święto. Ponadto wskazano na realne niebezpieczeństwo uznania nowych zasad obliczenia wymiaru czasu pracy za nierówne traktowanie pracowników, zwłaszcza w zakresie liczby dni wolnych od pracy oraz wysokości wynagrodzenia za pracę.

W praktyce wygląda to tak, że pracownik skorzysta z mniejszej liczby dni wolnych od pracy, jeśli pracodawca zaplanuje dla niego dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w święta, A z kolei pracownicy, którzy zgodnie z nowymi zasadami obliczenia wymiaru czasu, będą odpracowywać święta i z tego tytułu pracować dłużej. Nie otrzymają wyższego wynagrodzenia, jeżeli są opłacani stawką miesięczną o stałej wysokości.

Wyliczenie czasu pracy

Miesiąc Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
I (40godz.x4tyg.)+(8godz.x1dzień)-(8godz.x1dzień) 160 20
II (40godz.x4 tyg.) 160 20
III (40godz.x4tyg.)+(8godz.x3dni) 184 23
IV (40godz.x4 tyg.)+(8godz.x1dzień)-(8godz.x1dzień) 160 22
V (40godz.x4tyg.)+(8godz.x2dni)-(8godz.x1dzień) 168 21
VI (40godz.x4tyg.)+(8godz.x2dni)-(8godz.x1dzień) 168 21
VII (40godz.x4tyg.)+(8godz.x1dzień) 168 21
VIII (40godz.x4tyg.)+(8godz.x3dni)-(8godz.x1dzień) 176 22
IX (40godz.x4tyg.)+(8godz.x2dni) 176 22
X (40 godz.x4tyg.)+(8godz.x1dzień) 168 21
XI (40godz.x4tyg.)+(8godz.x2dni)-(8godz.x2dni) 160 20
XII (40godz.x4tyg.)+(8godz.x2dni)-(8godz.x1dzień) 168 21
RAZEM 2 016 252

 

Translate »