Moim zdaniem projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej został nie dopracowany . Rozwiązania proponowane w tym dokumencie uderzają w polskie duże i średnie podmioty handlowe, w tym w spółdzielnie spożywców oraz w sieci działające na zasadzie franczyzy.
Nie do przyjęcia są zapisy Rozdziału 3 art. 8 pkt.2, wprowadzające opodatkowanie za soboty i niedziele w wysokości 1,9 proc. Proponujemy całkowitą rezygnację z wyższego opodatkowania sprzedaży w weekendy i zrównania kwoty podatku do kwoty obowiązujące w tygodniu. Skoro sprzedaż w te dni ma być opodatkowana w wyższej stawce, to w praktyce spowoduje, że przede wszystkim sklepy Polskie po przekroczeniu sprzedaży rzędu 1 500 000 zł, ze względu na słabą rentowność wynoszącą od 0.0 do 1,5 %, nie będą w stanie ze względów ekonomicznych zapłacić kwoty podatku i zmuszone będą zamknąć swoje sklepy w soboty i niedziele. Co w linii prostej będzie skutkowało obniżeniem rentowności i w przyszłości zakończenie działalności gospodarczej. Zaś duże sieci zagraniczne wykorzystają powyższą pozycje i zaczną jeszcze bardziej dominować na Polskim rynku. Co ze względu na kolejne oszczędności może się odbić na pogorszeniu warunków pracy w tych sieciach i sklepach
Zapisy ustawy najbardziej dotykają polskie duże i średnie podmioty handlowe w tym spółdzielnie spożywców, które ze względu na obroty miesięczne powyżej 1 500 000 zł kwalifikują się do zapłacenia dodatkowego podatku, który nie będą w stanie udźwignąć.
Ponadto sieci działające na zasadzie franczyzodawcy i franczyzobiorcy zostaną dotknięte dużą skalą podatku , poprzez wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej; ponadto istnieje niebezpieczeństwo dla franczyzodawców, że franczyzobiorcy będę rezygnować ze sprzedaży pod wspólną marką i prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej własne sklepy. Przez co zniszczy się odbudowująca się Polską logistykę i możliwość przetrwania na rynku. Należy zauważyć że Polskie sieci działające za zasadach franczyzy, nie są tak mocno powiązane kapitałowo i zorganizowane jak sieci zachodnie oddające swoje placówki franczyzobiorcom. W tym przypadku należało wziąć pod uwagę powiązania kapitałowe.
Wiele średnich przedsiębiorstw w tym Spółdzielni Spożywców „Społem” płaci podatek dochodowy CIT 8, w przeciwieństwie do sieci zagranicznych, które przez ponad 20 lat wykazują w naszym kraju straty. Propozycje zawarte w ustawie nie wyrównują szans dla Polskiego kapitału.
W związku z powyższym progresywny podatek obrotowy od sprzedaży powinien zakładać większą kwotę zwolnioną od podatku np. do 40 mil zł przychodu rocznego, zaś progi podatkowe powinny być bardziej zróżnicowane. Jest jeszcze wiele nieścisłości w tej ustawie. Z tych to względów NSZZ „Solidarność” nie może poprzeć ustawy w jej obecnym kształcie.

Translate »