W dniu 16.02.2016r Alfred Bujara Przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń Związku „Solidarność” skierował na ręce Prezesa PKO BP SA Pana Zbigniewa Jagiełły wystąpienie, będące stanowczą reakcją i interwencją Związku na informacje opublikowane przez PKO BP SA min. na oficjalnej witrynie internetowej banku w artykule zatytułowanym „Nowy model zarządzania trudnymi kredytami poprawia jakość aktywów i obsługę klientów”.

 

Treść artykułu w znaczącej mierze zawiera nieprawdziwe i niezgodne ze stanem faktycznym stwierdzenia dotyczące dotychczasowego funkcjonowania, jakości pracy oraz wyników osiąganych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP SA jako jednej z jednostek organizacyjnych banku, ale również i przede wszystkim godzi w dobre imię pracowników tej jednostki, pośrednio zaś wszystkich pracowników największego banku w Polsce.

 

Zawarta bowiem w treści komunikatu, bezprawna insynuacja, wskazująca na występowanie w tej jednostce nadużyć (w domyśle będących efektem działania jej pracowników) jest bezprecedensową sytuacją, w której pracodawca w sposób publiczny narusza (używając nieprawdziwego sformułowania bez wyraźnych dowodów) dobre imię swoich pracowników, inicjując jednocześnie niespotykaną dotąd w środowisku bankowym, niebezpieczną praktykę, w wyniku której, bank będąc instytucją zaufania publicznego, bezpodstawnie w formie publicznego przekazu informuje o rzekomym dopuszczaniu się przez jego pracowników nadużyć.

Działanie takie może wywołać wśród Klientów banku i akcjonariuszy   – uzasadniony niepokój o bezpieczeństwo zgromadzonych w nim depozytów, prawidłowość funkcjonowania samej instytucji oraz wątpliwości co do uczciwości i rzetelności zatrudnionych w nim pracowników. W przypadku banku będącego jednocześnie spółką z udziałem Skarbu Państwa zdarzenie to ma charakter wręcz kuriozalny.

 

W ocenie Związku taka formuła artykułu opublikowanego przez bank, godząca w jego wizerunek ale również i przede wszystkim wizerunek zatrudnionych w nim pracowników, jest niedopuszczalna a jej zastosowanie może być reakcją na protest pracowników Centrum Restrukturyzacji i Windykacji przeciwko wdrażanemu w banku projektowi „Winda”  mającemu na celu centralizację służb restrukturyzacyjno – windykacyjnych, który w ocenie pracowników jest wysoce szkodliwy i niepożądany zarówno z punktu widzenia interesów i wizerunku Banku, ale również i przede wszystkim jego Klientów.

W przedmiotowej sprawie Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń podejmował już dwukrotna interwencje u Ministra Skarbu. Mając na uwadze, że sprawa dotyczy banku będącego spółką z udziałem Skarbu Państwa, związkowcy wyrażają nadzieje że Minister w tej sprawie podejmie stosowne działania.

 

Translate »