Zakończył się prawie tygodniowy strajk w belgijskich sklepach Lidla: związki zawodowe i kierownictwo uzgodniły środki mające na celu zmniejszenie obciążenia pracą. Wszystkie sklepy zostały już ponownie otwarte.

Koniec strajku nastąpił po tym, jak kierownictwo złożyło obietnice dotyczące wdrożenia szeregu środków, mających na celu zmniejszenie obciążenia pracowników pracą, zarówno na krótką, jak i na dłuższą metę. Sklepy, które borykają się ze zwolnieniami chorobowymi wśród personelu otrzymają większe wsparcie. Ponadto „mobilny oddział”, którego pracownicy trafiają do sklepów mierzących się z nagłymi brakami kadrowymi, zostaje powiększony ze 140 do 223 osób. Część zadań zostanie przerzucona na firmy outsourcingowe (sprzątanie), część zostanie usprawniona poprzez digitalizację (metki cenowe).

 Lidl na korzyść personelu

Te ustępstwa zostały uznane przez związki zawodowe za wystarczające do zakończenia sześciodniowego strajku.

Źródło: https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/pracownicy-lidla-w-belgii-dopieli-swego-beda-zmiany-w-organizacji-pracy,102744.html

Translate »