Oświadczenie

Nawiązując do wspólnych uzgodnień Polskiej Izby Handlu, Konfederacji Lewiatan oraz KSBHiU NSZZ „Solidarność” dotyczących  zmian w Ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni zawartych w piśmie z dnia 5.10.2021r.

Rada Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” po analizie i konsultacjach z drobnymi kupcami cofa rekomendację poprawki nr 3, dotyczącej możliwości powierzania  przez mikroprzedsiębiorcę wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta pracownikowi lub zatrudnionemu, który jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, do ukończenia 26 roku życia albo emerytom.

Ustawa  o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre  inne dni z dnia 10 stycznia 2018 r. daje możliwość prowadzenia handlu w niedzielę przez samego  przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek.

Powyższa propozycja kłóci się z zapisami i założeniami w Ustawie.
Wyjątek ten,  może się okazać niebezpiecznym narzędziem do  prób obejścia  Ustawy lub precedensem do tworzenia kolejnych wyjątków, a  w konsekwencji do jej  ponownego rozszczelnienia.

Alfred Bujara
Przewodniczący
Krajowego Sekretariatu BHiU NSZZ „Solidarność”

Pin It on Pinterest

Share This