0001

Stanowisko nr 3/2021

XXIV Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” z dnia 24 września 2021 r.

  1. obchodzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” jest oburzone próbami obejścia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. W ostatnich miesiącach kolejne sieci handlowe otwierają swoje sklepy w niedziele, obchodząc ograniczenia zawarte w ustawie. Ustawa, która przywróciła wielu tysiącom pracowników handlu prawo do niedzielnego odpoczynku powoli staje się fikcją. Nowelizacja ustawy stała się koniecznością.

Nie zgadzamy się z takimi działaniami sieci handlowych i z całą stanowczością stwierdzamy, iż czas spędzony w niedziele z rodziną jest bezcenny i nie wynagrodzi tego żadna zapłata za pracę za ten dzień, a zmuszanie pracowników do pracy w niedziele jest niegodne, gdyż takie postępowanie niszczy życie rodzinne.

Przypominamy, iż wprowadzenie ustawy poprzedzone było szeroką dyskusją przedstawicieli związków zawodowych, pracowników handlu oraz pracodawców. NSZZ „Solidarność” argumentując wprowadzenie ustawy powoływał się na polską kulturę i tradycję, w której niedziela zawsze była dniem wolnym od pracy. Niech przykładem będzie rok 1980, kiedy w jednym z 21 postulatów wywieszonych na murach Stoczni Gdańskiej strajkujący robotnicy domagali się wolnych sobót. Sobót, nie niedziel, które jeszcze wtedy były ustawowo wolne od pracy.

Argumenty te zyskały nie tylko społeczne poparcie, ale również władzy ustawodawczej, która doprowadziła do tego, iż ustawa weszła w życie w marcu 2018 roku. Warte podkreślenia jest, iż wprowadzenie ustawy, wbrew narracji w niektórych mediach o szkodliwości ograniczania handlu w niedziele, nie zaszkodziło sieciom handlowym, ani nie spowodowało zwolnień pracowników handlu. Tym bardziej, po ponad trzech latach obowiązywania ustawy niezrozumiałe są próby jej obejścia i na siłę otwieranie sklepów w niedziele.

Działania sieci handlowych doprowadziły do tego, iż konieczna stała się nowelizacja ustawy, która została przyjęta przez Sejm RP 16 września br. Ma ona uszczelnić ustawę poprzez ograniczenie możliwości obchodzenia zawartych w niej obostrzeń.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” oczekuje od Senatu RP szybkiego procesu legislacyjnego, które doprowadzi do wejścia w życie ustawy.

Przewodnicz
ący
XXIV Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”

Krzysztof Kilański

Pin It on Pinterest

Share This