Komunikat

 

ze spotkania środowisk kupieckich i przedstawicieli Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniu 05.02.2016r. w Warszawie.

 

Przedstawiciele środowisk kupieckich zebranych w ramach Zespołu Roboczego działającego przy Parlamentarnym Zespole na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego  oraz Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” jednomyślnie opowiadają się za wprowadzeniem ustawowego ograniczenia pracy w niedziele i święta w handlu. Zebrani deklarują wolę powołania  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i przedstawienia Parlamentarzystom obywatelskiego projektu specjalnej ustawy o handlu w  niedziele i święta oraz w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę.”

 

 

 

Alfred Bujara                                                                                                                                                             Ryszard Jaśkowski

Przewodniczący SKPH NSZZ „Solidarność”                                                                                                    Przewodniczący Zespołu

 

Translate »