W tradycyjnym słowie społecznym podczas pielgrzymki świata żeńskiego 16 sierpnia 2020 roku metropolita katowicki przypomniał o powołaniu kobiety i jej wartości. Podziękował za zaangażowanie w „czasie najtrudniejszych dni społecznej izolacji i dystansu”.

W przesłaniu metropolity katowickiego nie zabrakło również tematu niedzieli. – „Naszym obowiązkiem jest obrona niedzieli jako „Dies Domini” i symbolu europejskiej tożsamości kulturowej przed ujawniającymi się pomysłami ograniczającymi prawa obywatelskie i socjalne” – przekonywał.

„Wolna od przymusu pracy zawodowej niedziela – boża i nasza – jest czasem wzmacniania więzi rodzinnych i budowania relacji społecznych, umacniania tożsamości kulturowej „- akcentował.

 ‘Nie możemy się zgodzić na dyktaturę różnych organizacji, korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie płyną z niszczenia narodowej tkanki społecznej poprzez pozbawianie jej tego spoiwa, którym jest wspólne przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo” – podkreślał metropolita katowicki.

Translate »